Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1384/21/80/Z Dostawy wyposażenia dla koni służbowych

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 29-04-2021 09:17:00
Placing offers : 07-05-2021 10:15:00
Offers opening : 07-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.46 2021-04-29 09:17:00 Proceeding
SWZ WZP-1384-21-80-Z.pdf pdf 734.43 2021-04-29 09:17:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wersja edytowalna.doc doc 229.5 2021-04-29 09:17:00 Proceeding
WZP-1532-1384-21 Pytanie i odpowiedź.pdf pdf 55.55 2021-05-06 15:01:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 66.15 2021-05-07 11:44:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 89 2021-05-07 11:44:24 Public message
WZP-1623-1384-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 1.pdf pdf 245.38 2021-05-13 15:48:51 Public message
WZP-1623-1384-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 77.27 2021-05-13 15:48:51 Public message
WZP-1625-1384-21 Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 55.68 2021-05-13 15:48:51 Public message
WZP-1625-1384-21 Informacja o unieważnieniu postępowania zad. 2.pdf pdf 223.36 2021-05-13 15:48:51 Public message

Announcements

2021-05-13 15:48 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 dostawy siodeł.
Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2 dostawy wyposażenia dla koni

WZP-1623-1384-21 Inf [...].pdf

WZP-1623-1384-21 Inf [...].pdf

WZP-1625-1384-21 Inf [...].pdf

WZP-1625-1384-21 Inf [...].pdf

2021-05-07 11:44 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-07 10:15 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 165 208,43 PLN brutto
Zadanie nr 1: 96 897,18 PLN brutto
Zadanie nr 2: 68 311,24 PLN brutto
2021-05-06 15:01 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 1,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie:

Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozmiaru siodła dla koni - czyli szerokości łęku konia, czy rozmiar będzie podawany przy zamówieniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. XIX SWZ Ogólne warunki umowy §2 ust. 2 „Wykonawca zobowiązany jest do pobrania wymiarów od koni służbowych wskazanych przez Zamawiającego w terminie i miejscu uzgodnionym przez Strony, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia (zapis w przypadku zadania nr 1 – dostawy siodeł)”.

WZP-1532-1384-21 Pyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 275