Proceeding: IR-P 7/2021 Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych

Zamówienia Publiczne
Gmina Zebrzydowice Department: Referat Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Deadlines:
Published : 27-04-2021 10:01:00
Placing offers : 13-05-2021 09:30:00
Offers opening : 13-05-2021 09:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_27_04_2021.docx docx 506.33 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu_27_04_2021.pdf pdf 194.76 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
SWZ.docx docx 523.42 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 267.81 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik1_oferta.docx docx 508.92 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik2_wzor_umowy.pdf pdf 398.05 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik3_przedmiar_robót.pdf pdf 93.32 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik4_dokumentacja_techniczna.zip zip 19053.82 2021-04-27 10:01:00 Proceeding
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_13_05_2021_r.docx docx 17.83 2021-05-13 12:40:24 Public message
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_13_05_2021_r.pdf pdf 59.32 2021-05-13 12:40:24 Public message
Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_14_05_2021_r.docx docx 17.56 2021-05-14 12:54:49 Public message
Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_14_05_2021_r.pdf pdf 54.66 2021-05-14 12:54:49 Public message

Announcements

2021-05-14 12:54 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_uniewaz [...].docx

Ogloszenie_o_uniewaz [...].pdf

2021-05-13 12:40 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu protokół otwarcia ofert.
Natalia Frogowska

Protokol_otwarcia_of [...].docx

Protokol_otwarcia_of [...].pdf

2021-05-13 09:30 Buyer message Na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 51 686,00 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych Proszę wpisać cenę brutto oraz załączyć wymagane w SWZ załączniki. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5503 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 01.09.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja jakości / rękojmia za wady 40% 36 - 60 miesięcy. Proszę wpisać oferowaną gwarancję, która została wpisana w formularzu ofertowym. (0)
Unlock the form

The number of page views: 377