Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa pojemników/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 26-04-2021 10:51:00
Placing offers : 01-06-2021 12:00:00
Offers opening : 01-06-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 254.81 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 458.13 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 77.63 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Parametry techniczne.pdf pdf 68.33 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Kolorystyka i oznaczenie pojemnika.pdf pdf 90.85 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy wraz załącznikami.pdf pdf 2325.88 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.35 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.49 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.24 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dostaw.xlsx xlsx 888.41 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.29 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..docx docx 15.27 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.39 2021-04-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ modyfikacja_28.04.2021.pdf pdf 94.94 2021-04-28 13:19:46 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Umowa wraz z załącznikami.pdf pdf 696.13 2021-05-18 07:29:47 Public message
Odpowiedzi platforma 20.05.2021.pdf pdf 62.23 2021-05-20 09:38:44 Public message
odpowiedź na zapytanie-platforma.pdf pdf 40.99 2021-05-24 11:09:45 Public message
Odpowiedź - platforma.pdf pdf 27.45 2021-05-25 13:51:37 Public message
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy modyfikacja.pdf pdf 440.58 2021-05-25 13:53:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 105.89 2021-06-01 14:35:26 Public message
Informacja z otwarcia dodatkowych ofert.pdf pdf 77.12 2021-06-11 14:46:28 Public message
PLATFORMA.pdf pdf 73.85 2021-07-02 14:46:11 Public message

Announcements

2021-07-02 14:46 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

PLATFORMA.pdf

2021-06-11 14:46 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-01 14:35 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-01 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 807 000,00 zł netto/ 4 682 610 zł brutto
Zadanie 1 240 000,00 zł netto/ 295 200,00 zł brutto
Zadanie 2 220 000,00 zł netto/ 270 600,00 zł brutto
Zadanie 3 370 000,00 zł netto/ 455 100,00 zł brutto
Zadanie 4 550 000,00 zł netto/ 676 500,00 zł brutto
Zadanie 5 208 000,00 zł netto/ 255 840,00 zł brutto
Zadanie 6 392 000,00 zł netto/ 482 160,00 zł brutto
Zadanie 7 208 000,00 zł netto/ 255 840,00 zł brutto
Zadanie 8 392 000,00 zł netto/ 482 160,00 zł brutto
Zadanie 9 208 000,00 zł netto/ 255 840,00 zł brutto
Zadanie 10 357 000,00 zł netto/ 439 110,00 zł brutto
Zadanie 11 157 000,00 zł netto/ 193 110,00 zł brutto
Zadanie 12 505 000,00 zł netto/ 621 150,00 zł brutto
2021-05-25 13:53 Gabriela Watała W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 Formu [...].pdf

2021-05-25 13:51 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź - platform [...].pdf

2021-05-25 13:46 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-25 13:39 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-24 11:09 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedź na zapytanie.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-05-20 09:38 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

2021-05-18 07:29 Gabriela Watała W załączeniu poprawiony Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

2021-04-28 13:19 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 3 modyfikacja

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2060