Proceeding: WZP-1234/21/69/AG Dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 23-04-2021 13:59:00
Placing offers : 21-05-2021 13:30:00
Offers opening : 21-05-2021 13:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.03 2021-04-23 13:59:00 Proceeding
SWZ- WZP-1234-21-69-AG .pdf pdf 704.49 2021-04-23 13:59:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wersja edytowalna.doc doc 198.5 2021-04-23 13:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 232.07 2021-05-21 14:38:32 Public message
WZP-1732-1234-21 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.55 2021-05-21 14:38:32 Public message
WZP-1890-1234-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 76.93 2021-06-02 14:58:28 Public message

Announcements

2021-06-02 14:58 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WZP-1890-1234-21 Inf [...].pdf

2021-05-21 14:38 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

WZP-1732-1234-21 Inf [...].pdf

2021-05-21 13:30 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 646 906,20 PLN brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 602