Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 16 01 03, 16 10 02, 19 01 12/ 2021

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 23-04-2021 10:43:00
Placing offers : 28-05-2021 12:00:00
Offers opening : 28-05-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 203.64 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 449.31 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 361.39 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy.pdf pdf 82.67 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 306.98 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.32 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.pdf pdf 54.52 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.42 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej-poprawiona.doc doc 37 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.9 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.99 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 14.88 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.2 2021-04-23 10:43:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.89 2021-04-23 10:51:24 Proceeding
SWZ - modyfikacja 28.04.2021r.pdf pdf 449.35 2021-04-28 13:20:49 Public message
16 01 03_Gotartów.jpg jpg 2470.1 2021-05-11 12:04:16 Public message
16 01 03_Julów.png png 3025.66 2021-05-11 12:04:16 Public message
16 01 03_Ostrzeszów.jpg jpg 446.95 2021-05-11 12:04:16 Public message
małe opony do 1250mm_Bełchatów.jpeg jpeg 219.27 2021-05-11 12:04:16 Public message
odpowiedzi-platforma.pdf pdf 36.58 2021-05-11 12:04:16 Public message
opony małe_Dylów.jpg jpg 4771.5 2021-05-11 12:04:16 Public message
opony powyżej 1250mm_Bełchatów.jpeg jpeg 78.73 2021-05-11 12:04:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 71.68 2021-05-28 14:06:56 Public message
Unieważnienienie zad. 8 i 9 - platforma.pdf pdf 227.61 2021-06-21 12:24:12 Public message
Informacja platforma.pdf pdf 124.12 2021-07-22 13:38:02 Public message

Announcements

2021-07-22 13:38 Barbara Dąbrówka W załączeniu rozstrzygnięcie zad.1-7

Informacja platforma [...].pdf

2021-06-21 12:24 Małgorzata Podsiadła W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania na zadania 8 oraz 9.

Unieważnienienie zad [...].pdf

2021-05-28 14:06 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-28 12:00 Buyer message Całkowita wartość przedmiotu zamówienia 329 000,00 zł netto
Zadanie 1 - 25 000,00 zł netto
Zadanie 2 - 25 000,00 zł netto
Zadanie 3 - 25 000,00 zł netto
Zadanie 4 - 39 000,00 zł netto
Zadanie 5 - 35 000,00 zł netto
Zadanie 6 - 59 000,00 zł netto
Zadanie 7 - 29 000,00 zł netto
Zadanie 8 - 15 000,00 zł netto
Zadanie 9 - 77 000,00 zł netto
2021-05-11 12:04 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedzi na zapytania

16 01 03_Gotartów.jp [...].jpg

16 01 03_Julów.png

16 01 03_Ostrzeszów. [...].jpg

małe opony do 1250mm [...].jpeg

odpowiedzi-platforma [...].pdf

opony małe_Dylów.jpg

opony powyżej 1250mm [...].jpeg

2021-05-11 12:01 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-28 13:20 Gabriela Watała W załączeniu modyfikacja SWZ- 28.04.2021r.

SWZ - modyfikacja 28 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1247