Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1347/21/77/Z Dostawa koni służbowych

Alicja Wielęgowska - Niepostyn
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 21-04-2021 18:44:00
Placing offers : 29-04-2021 12:00:00
Offers opening : 29-04-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.6 2021-04-21 18:44:00 Proceeding
SWZ - dostawa koni służbowych.doc doc 470 2021-04-21 18:44:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.doc doc 74.5 2021-04-22 17:26:19 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 73.48 2021-04-22 17:26:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.98 2021-04-29 13:23:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 84 2021-04-29 13:23:32 Public message
Unieważnienie_strona.pdf pdf 96.75 2021-05-21 14:51:53 Public message
uniewaznienie_strona.doc doc 76 2021-05-21 14:51:53 Public message
Unieważnienie_strona.pdf pdf 68.68 2021-05-26 14:49:10 Public message
uniewaznienie_strona.doc doc 75.5 2021-05-26 14:49:10 Public message

Announcements

2021-05-26 14:49 Alicja Wielęgowska - Niepostyn unieważnienie postępowania - zadanie nr 4

Unieważnienie_strona [...].pdf

uniewaznienie_strona [...].doc

2021-05-21 14:51 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie_strona [...].pdf

uniewaznienie_strona [...].doc

2021-04-29 13:23 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2021-04-29 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 160 000,00 PLN brutto, w tym na:
- zadanie nr 1 kwotę 40 000,00 PLN brutto;
- zadanie nr 2 kwotę 40 000,00 PLN brutto;
- zadanie nr 3 kwotę 40 000,00 PLN brutto;
- zadanie nr 4 kwotę 40 000,00 PLN brutto;
2021-04-22 17:26 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Odpowiedzi na pytania do SWZ_ 22.04.2021

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417