Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.5.21 Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno-płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej

Deadlines:
Published : 21-04-2021 15:12:00
Placing offers : 28-06-2021 11:00:00
Offers opening : 28-06-2021 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.5.21_SWZ.docx docx 664.03 2021-04-21 15:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.58 2021-04-21 15:12:00 Proceeding
Potwierdzenie wysłania ogłoszenia.pdf pdf 613.82 2021-04-21 15:12:00 Proceeding
SZP.251.5.21_Załączniki do SWZ.zip zip 3938.29 2021-04-21 15:12:00 Proceeding
04052021_medikol_odwolanie_brodnica_signed.pdf pdf 368.22 2021-05-06 15:27:18 Public message
Informacja o odwołaniu.doc doc 70 2021-05-06 15:27:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 68.05 2021-05-28 12:37:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2.pdf pdf 68.06 2021-06-07 11:46:28 Public message
251.5.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 821 2021-06-14 12:48:47 Public message
ogłoszenie o zmianie terminu 2.pdf pdf 68.28 2021-06-14 12:48:47 Public message
Formularz parametrów technicznych po zmianie.xlsx xlsx 50.45 2021-06-14 12:58:31 Public message
251.5.21_Pytania i odpowiedzi nr 2.doc doc 197.5 2021-06-17 07:49:33 Public message
Formularz parametrów technicznych po zmianie nr 2.xlsx xlsx 50.48 2021-06-17 07:49:33 Public message
251.5.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 30 2021-06-28 14:22:55 Public message
251.10.21_Unieważnienie.doc doc 74.5 2021-09-08 14:17:46 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 130.1 2021-09-13 11:12:29 Public message

Announcements

2021-09-13 11:12 Joanna Błażej Szanowni Państwo
W załączeniu Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-09-08 14:17 Joanna Błażej Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.10.21_Unieważnie [...].doc

2021-06-28 14:22 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.5.21_Informacja [...].xls

2021-06-28 11:00 Buyer message Wartość zamówienia ustalono następującą: 1 434 334,04zł netto. Wartość gross zamówienia wynosi 1 571 839,29 zł.
2021-06-17 07:49 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
Przesyłam w załączeniu pytania i odpowiedzi nr 2 wraz ze zmienionym, w wyniku udzielonych odpowiedzi, formularzem parametrów technicznych.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki zdrowotnej w Brodnicy

251.5.21_Pytania i o [...].doc

Formularz parametrów [...].xlsx

2021-06-14 12:58 Joanna Błażej Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam zmieniony na podstawie udzielonych odpowiedzi formularz parametrów technicznych.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

Formularz parametrów [...].xlsx

2021-06-14 12:48 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania. Ponadto informuję o zmianie terminu otwarcia ofert na 28.06.2021r. Ogłoszenie o zmianie terminu w załączeniu.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

251.5.21_Pytania i o [...].doc

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-07 11:46 Joanna Błażej Szanowni Państwo
W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-31 12:24 Joanna Błażej Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy o zmianie terminu składania ofert. Uwaga! Zmiana terminu Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 21/06/2021 Czas: 11:00 Warunki otwarcia ofert Data: 21/06/2021 Czas: 11:15 Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl
2021-05-28 12:37 Joanna Błażej Szanowni Państwo
W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Z poważaniem
Marcin Rzepecki

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-24 09:54 Joanna Błażej Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy o zmianie terminu składania ofert.

Uwaga! Zmiana terminu
Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2021
Czas: 11:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2021
Czas: 11:15

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl
2021-05-06 15:27 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam treść odwołania do KIO oraz w związku z art. 524 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wzywam wykonawców do ewentualnego przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

04052021_medikol_odw [...].pdf

Informacja o odwołan [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3054