Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00037430/01 Zakup energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji (SA-381-3/21)

Deadlines:
Published : 21-04-2021 13:02:00
Placing offers : 07-05-2021 10:00:00
Offers opening : 07-05-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie energia.pdf pdf 94.63 2021-04-21 13:02:00 Proceeding
SWZ - energia elektryczna 2021.docx docx 94.73 2021-04-21 13:02:00 Proceeding
Ogłoszenie energia 2021 - zmiana.pdf pdf 33.88 2021-04-29 13:30:59 Proceeding
IMG_20210429_0005.pdf pdf 673.49 2021-04-29 13:10:47 Public message
IMG_20210429_0006.pdf pdf 577.87 2021-04-29 13:11:52 Public message
IMG_20210507_0002.pdf pdf 517.99 2021-05-07 11:29:56 Public message
IMG_20210510_0017.pdf pdf 525.9 2021-05-10 12:35:07 Public message
IMG_0002.pdf pdf 536.08 2021-05-13 11:49:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1146.95 2021-05-17 12:57:51 Public message

Announcements

2021-05-17 12:57 Ewelina Zawiska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-13 11:49 Ewelina Zawiska Poprawiona informacja z sesji otwarcia ofert

IMG_0002.pdf

2021-05-10 12:35 Karol Jędraszak Poprawiona informacja z sesji otwarcia ofert

IMG_20210510_0017.pd [...].pdf

2021-05-07 11:29 Karol Jędraszak Informacja z sesji otwarcia ofert

IMG_20210507_0002.pd [...].pdf

2021-05-07 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 641 520,00 zł netto.
2021-04-29 13:11 Karol Jędraszak Zmiana terminu składania ofert

IMG_20210429_0006.pd [...].pdf

2021-04-29 13:10 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210429_0005.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 657