Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.2.2021 Dostawa drutu do taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"

Deadlines:
Published : 20-04-2021 16:55:00
Placing offers : 30-04-2021 12:00:00
Offers opening : 30-04-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_drut.pdf pdf 1444.61 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 846.08 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
Zal_ 2 _ Projektowane postanowienia umowy.doc doc 127 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
Zal_1_Szczegółowy opis_przedmiotu_zamowienia.pdf pdf 191.75 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
Zal_3_Wzor_Formularza_Oferty.DOC DOC 59.5 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
Zal_4_Wzór Ośiadczenia w zakresie informacji dotyczących wykonawcy_wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.DOC DOC 52.5 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
Zal_5_Wzor_Oswiadczenia składanego_na_podst_art.125_ust.1.docx docx 22.67 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
Zal_6_Klauzula_informacyjna.docx docx 22.79 2021-04-20 16:55:00 Proceeding
zmiana treści SWZ-UA.271.1.2.2021.pdf pdf 532.35 2021-04-23 15:35:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Ddostawa drutu.pdf pdf 41.44 2021-04-23 15:35:35 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 426.51 2021-04-30 12:02:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert - UA.271.1.2.2021.pdf pdf 738.91 2021-04-30 14:29:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UA.271.2.2021.pdf pdf 439.93 2021-05-13 15:02:49 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-UA.271.1.2.2021.pdf pdf 527.25 2021-05-26 14:28:30 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - UA.271.1.2.2021.pdf pdf 48.55 2021-06-09 15:22:21 Public message

Announcements

2021-06-09 15:22 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-26 14:28 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-05-13 15:02 Beata Wiktorowska

Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-30 14:29 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 12:02 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-23 15:35 Beata Wiktorowska Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamieszcza zmianę treści SWZ. W ramach przedmiotowej zmiany treści SWZ zmianie uległ między innymi termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 30 kwietnia 2021 r., godz. 12.00, nowy termin otwarcia ofert to 30 kwietnia 2021 r., godz. 12.05. Jednocześnie zamawiający informuje, że w wyniku zmian treści SWZ dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Komisja przetargowa

zmiana treści SWZ-UA [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 514