Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 04/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 20-04-2021 08:12:00
Placing offers : 26-05-2021 12:00:00
Offers opening : 26-05-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 130.77 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 456.53 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 375.7 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 297 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do umowy.xlsx xlsx 12.2 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załazcnik nr 2 do umowy.docx docx 15.03 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.docx docx 15.81 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.25 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.38 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej-poprawiona.doc doc 37.5 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.96 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.15 2021-04-20 08:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.78 2021-04-21 07:03:07 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 203.53 2021-04-21 09:15:14 Proceeding
Odpowiedź na pytania 26.04.2021r. - platforma.pdf pdf 31.84 2021-04-26 14:36:35 Public message
SWZ modyfikacja 28.04.2021r.pdf pdf 447.43 2021-04-28 13:12:11 Public message
odpowiedź platforma.pdf pdf 51.04 2021-05-05 14:19:13 Public message
Załacznik nr 2 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 62.55 2021-05-05 14:19:13 Public message
Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 293.57 2021-05-05 14:19:13 Public message
Załacznik nr 2 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 62.55 2021-05-05 13:40:24 Public message
Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 293.57 2021-05-05 13:41:46 Public message
19 12 04_ Dylów.jpg jpg 5838.05 2021-05-11 07:22:33 Public message
19 12 04_ Julków.jpg jpg 209.55 2021-05-11 07:22:33 Public message
19 12 04_Bełchatów.jpg jpg 214.16 2021-05-11 07:22:33 Public message
19 12 04_Gotartów.jpg jpg 349.99 2021-05-11 07:22:33 Public message
odpowiedzi platforma 10.05.2021.pdf pdf 79.16 2021-05-11 07:22:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert — modyfikacja II.pdf pdf 101.97 2021-05-31 07:16:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert — modyfikacja.pdf pdf 101.94 2021-05-27 14:05:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 99 2021-05-26 15:01:25 Public message
Informacja z otwarcia dodatkowych ofert.pdf pdf 95.59 2021-06-11 14:48:27 Public message
PLATFORMA.pdf pdf 190.13 2021-07-07 14:51:57 Public message

Announcements

2021-07-07 14:51 Małgorzata Podsiadła W załączeniu informacja o wyniku postępowania

PLATFORMA.pdf

2021-06-11 14:48 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-31 07:16 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert - modyfikacja II

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-27 14:05 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert z uwzględnieniem terminu płatności faktury

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-26 15:01 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-26 12:00 Buyer message 9 240 000,00 zł netto/ 9 979 200 zł brutto
Zadanie 1 - 1 680 000,00 zł netto/ 1 814 400,00 zł brutto
Zadanie 2 - 1 008 000,00 zł netto/ 1 088 640,00 zł brutto
Zadanie 3 - 672 000,00 zł netto/ 725 760,00 zł brutto
Zadanie 4 - 1 680 000,00 zł netto/ 1 814 400,00 zł brutto
Zadanie 5 - 1 008 000,00 zł netto/ 1 088 640,00 zł brutto
Zadanie 6 - 672 000,00 zł netto/ 725 760,00 zł brutto
Zadanie 7 - 1 008 000,00 zł netto/ 1 088 640,00 zł brutto
Zadanie 8 - 672 000,00 zł netto/ 725 760,00 zł brutto
Zadanie 9 - 672 000,00 zł netto/ 725 760,00 zł brutto
Zadanie 10 - 168 000,00 zł netto/ 181 440,00 zł brutto
2021-05-11 07:22 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedzi na zapytania wraz z załącznikami

19 12 04_ Dylów.jpg

19 12 04_ Julków.jpg

19 12 04_Bełchatów.j [...].jpg

19 12 04_Gotartów.jp [...].jpg

odpowiedzi platforma [...].pdf

2021-05-10 14:50 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-05 14:19 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedź na zapytania

odpowiedź platforma. [...].pdf

Załacznik nr 2 do um [...].pdf

Załącznik Nr 2 do SW [...].pdf

2021-05-05 13:41 Gabriela Watała W załączeniu modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 2 do SW [...].pdf

2021-05-05 13:40 Gabriela Watała W załączeniu modyfikacja Załącznika nr 2 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy

Załacznik nr 2 do um [...].pdf

2021-05-05 13:31 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-28 13:12 Gabriela Watała W załączeniu modyfikacja SWZ - 28.04.2021r.

SWZ modyfikacja 28.0 [...].pdf

2021-04-26 14:36 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedź na zapytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1268