Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/24/21 Przegląd, naprawa i regulacja zgrzebłowych transporterów popiołów lotnych i pyłów.

Deadlines:
Published : 16-04-2021 09:14:00
Placing offers : 30-04-2021 12:00:00
Offers opening : 30-04-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 97.1 2021-04-16 14:47:41 Proceeding
SWZ.pdf pdf 593.71 2021-04-16 14:47:48 Proceeding
Załacznik nr 1a do SWZ_L1-IP003.pdf pdf 2663.57 2021-04-16 14:48:14 Proceeding
Załacznik nr 1b do SWZ_L2-IP003.pdf pdf 2702.94 2021-04-16 14:48:14 Proceeding
Załacznik nr 1c do SWZ_L1-IP005_L2-IP009.pdf pdf 3271.03 2021-04-16 14:48:14 Proceeding
Załacznik nr 1d do SWZ_L1-IP009_L2-IP005.pdf pdf 3284.05 2021-04-16 14:48:14 Proceeding
Załacznik nr 1e do SWZ_L1_L2-IP014.pdf pdf 1815.64 2021-04-16 14:48:14 Proceeding
Załacznik nr 1f do SWZ_L1-IP035.pdf pdf 1578.05 2021-04-16 14:48:14 Proceeding
załączniki-edytowalne.doc doc 208 2021-04-29 13:02:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 599.19 2021-04-30 12:42:20 Public message

Announcements

2021-04-30 12:42 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/24/21_Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 11:55 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/24/21_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 211 560,00 zł brutto
2021-04-29 13:02 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/24/21_załączniki do SWZ w formie edytowalnej

załączniki-edytowaln [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 270