Proceeding: 2021/BZP 00033754/01 Modernizacja korytarzy i klatek schodowych wraz z łazienkami i WC etap II

Deadlines:
Published : 15-04-2021 18:32:00
Placing offers : 19-05-2021 10:00:00
Offers opening : 19-05-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie08d9000c-ae68-ef86-7eb3-a000013e6455(2).pdf pdf 134.24 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
SWZ - art. 275 pkt 2.pdf pdf 977.11 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
PROJEKT-łazienki_WC-III_Liceum_Ogólnokształcące.pdf pdf 6768.8 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
Przedmiar robót_WC III LO.pdf pdf 158.14 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
zał. 4_STWIOR_br_budowlana.pdf pdf 442.13 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
zał.5_STWIOR_br_elektryczna.pdf pdf 131.95 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
załączniki do SWZ.doc doc 120.5 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
UMOWA- proponowany projekt umowy.pdf pdf 454.13 2021-04-15 18:32:00 Proceeding
08d9057c-eede-16e8-59a2-2a0001005120 ogłoszenie zmiana terminu.pdf pdf 34.42 2021-04-22 13:02:22 Public message

Announcements

2021-04-22 13:02 Lucyna Finger Zmiana terminu składania ofert na 19.05.2021r. w załączniku ogłoszenie o zmianie terminu.

08d9057c-eede-16e8-5 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 296