Proceeding: WZP-1144/21/64/Z Dostawy artykułów spożywczych

Deadlines:
Published : 14-04-2021 15:27:00
Placing offers : 10-05-2021 10:00:00
Offers opening : 10-05-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 356.77 2021-04-14 15:27:00 Proceeding
SWZ- zakup artykułów spożywczych.doc doc 472.5 2021-04-14 15:27:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 64.79 2021-05-10 15:03:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 37.99 2021-05-10 15:03:24 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf pdf 91.78 2021-06-07 15:54:17 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .doc doc 77.5 2021-06-07 15:54:17 Public message
ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf pdf 97.92 2021-07-16 09:07:33 Public message

Announcements

2021-07-16 09:07 Anna Kukawka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzie [...].pdf

2021-06-07 15:54 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wybor [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2021-05-10 15:03 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarc [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 080 507,96

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476