Proceeding: ZP/02/21 Usługa wykonania kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku szpitalnego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego (zwanego dalej CZP) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 24/26 w Toruniu

Marta Mularczyk
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Toruń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-04-2021 14:37:00
Placing offers : 22-04-2021 10:00:00
Offers opening : 22-04-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 118.89 2021-04-14 14:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 87.45 2021-04-14 14:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 6411.43 2021-04-14 14:37:00 Proceeding
Ogłoszenie 2021_BZP 00032352_01.pdf pdf 120.31 2021-04-16 11:57:03 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 933.06 2021-04-20 08:37:03 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 227.9 2021-04-21 09:14:33 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 167.59 2021-04-22 10:00:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173.28 2021-04-22 10:33:25 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 296.58 2021-05-31 11:08:17 Public message

Announcements

2021-05-31 11:08 Marta Mularczyk Dzień dobry,

Informuję, że Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. W załączeniu informacja o wyborze.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-22 10:33 Marta Mularczyk Dzień dobry,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-22 10:00 Marta Mularczyk Dzień dobry,

W załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-21 09:14 Marta Mularczyk Dzień dobry, W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania. Z poważaniem, Marta Mularczyk

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-20 08:37 Marta Mularczyk Dzień dobry,

W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania.

Z poważaniem,
Marta Mularczyk

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-16 11:57 Marta Mularczyk Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00032352

Ogłoszenie 2021_BZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 590