Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1105/21/63/Ł Świadczenie usług telefonii komórkowej

Deadlines:
Published : 12-04-2021 13:47:00
Placing offers : 28-04-2021 11:00:00
Offers opening : 28-04-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.85 2021-04-12 13:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1056.42 2021-04-12 13:47:00 Proceeding
załaczniki do edycji.doc doc 327.5 2021-04-12 13:47:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 210.7 2021-04-19 12:33:06 Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 694.06 2021-04-21 12:59:58 Public message
tabela ruchu telekomunikacyjnego (1).pdf pdf 76.13 2021-04-21 13:02:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.18 2021-04-28 11:49:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 66 2021-04-28 11:49:53 Public message
wybor _zadanie 1.pdf pdf 87.6 2021-05-11 15:12:05 Public message
wybor _zadanie 2.pdf pdf 90.68 2021-05-11 15:13:32 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 118.83 2021-06-22 13:01:07 Public message

Announcements

2021-06-22 13:01 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-05-11 15:13 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

Ewa Kazanecka

wybor _zadanie 2.pdf

2021-05-11 15:12 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej ofert w zadaniu nr 1

Ewa Kazanecka

wybor _zadanie 1.pdf

2021-04-28 11:49 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2021-04-28 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 353 606,40 PLN brutto, w tym:
zadanie nr 1 - 316 263,60 PLN brutto,
Zadanie nr 2 - 37 342,80 PLN brutto.
2021-04-21 13:02 Ewa Kazanecka Tabela ruchu telekomunikacyjnego

tabela ruchu telekom [...].pdf

2021-04-21 12:59 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-19 12:33 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 702