Proceeding: ZP/17/2021/S Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w m. Janczewo oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 12-04-2021 08:47:00
Placing offers : 23-04-2021 10:00:00
Offers opening : 23-04-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie.pdf pdf 72.24 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
2. IDW - Część I SWZ.pdf pdf 490.35 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
3. IDW - Część I SWZ - Formularze edytowalne.doc doc 122 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
4. Umowa - Część II SWZ.pdf pdf 369.58 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
5. KARTA GWARANCYJNA - załącznik nr 3 do Umowy.pdf pdf 125.16 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
6. Opis przedmiotu zamówienia - Część III SWZ.pdf pdf 174.2 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
7. Załącznik nr 1 do OPZ.pdf pdf 195.36 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
dokumentacja_projektowa.zip zip 216229.23 2021-04-12 08:47:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 20.04.2021 r..pdf pdf 76.95 2021-04-20 11:28:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 77.18 2021-04-23 11:24:43 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27.04.2021 r..pdf pdf 92.64 2021-04-27 12:22:57 Public message

Announcements

2021-04-27 12:22 Dagmara Zachorska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-23 11:24 Dagmara Zachorska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-23 10:00 Buyer message Kwota (brutto) przeznaczona na realizację zamówienia: 232.088,70 PLN
2021-04-20 11:28 Dagmara Zachorska Wyjaśnienia z dnia 20.04.2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446