Proceeding: WIZIF.271.4.2021 Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 09-04-2021 14:37:00
Placing offers : 26-04-2021 12:00:00
Offers opening : 26-04-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w gminie Stare Babice.doc doc 1396.5 2021-04-09 14:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.76 2021-04-09 14:37:00 Proceeding
Leśny_Załącznik nr 2_Projektowane postanowienia umowne.docx docx 833.67 2021-04-09 14:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.zip zip 38.21 2021-04-09 14:37:00 Proceeding
Leśny Decowskiego dokumentacja.zip zip 18037.92 2021-04-09 14:37:00 Proceeding
zad 3A Specyfikacje.pdf pdf 3334.85 2021-04-09 14:37:00 Proceeding
zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia_ oscinek leśny przy Decowskiego.pdf pdf 536.95 2021-04-09 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 87.5 2021-04-09 14:37:00 Criterion
Załączniki do SWZ składane z ofertą.zip zip 70.27 2021-04-09 14:37:00 Criterion
Pismo_odpowiedź na pytanie z dnia 19 04 2021 r.-sig.pdf pdf 216.15 2021-04-19 12:05:36 Public message
Pismo_odpowiedź na pytanie z dnia 19 04 2021 r.-sig.pdf pdf 216.06 2021-04-19 12:55:24 Public message
Przedmiar robót.pdf pdf 1882.48 2021-04-19 12:55:24 Public message
Pismo_odpowiedź na pytanie z dnia 20 04 2021 r-sig.pdf pdf 216.56 2021-04-20 09:27:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 253.35 2021-04-26 13:52:15 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf.XAdES XAdES 5.49 2021-04-28 16:13:07 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 198.33 2021-04-28 16:13:07 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.93 2021-05-31 16:10:55 Public message

Announcements

2021-05-31 16:10 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-04-28 16:13 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].XAdES

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-04-26 13:52 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 870 000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy zł)
2021-04-20 09:27 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie z dnia 20.04.2021 r.

Pismo_odpowiedź na p [...].pdf

2021-04-19 12:55 Zamówienia Publiczne Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 19.04.2021 r.

Pismo_odpowiedź na p [...].pdf

Przedmiar robót.pdf

2021-04-19 12:05 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie do treści SWZ z dnia 19.04.2021 r.

Pismo_odpowiedź na p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załączniki do SWZ sk [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 711