Proceeding: WZ.271.13.2021 WZ.271.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części: Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Mokre - gr. Gminy Karsin". Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Dąbki - gr. Gminy Tuchola". Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)".

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 08-04-2021 11:46:00
Placing offers : 16-04-2021 09:00:00
Offers opening : 16-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZ.271.13.2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08d8f9af-1485-18e8-805c-9c00015d15b3.pdf pdf 166.15 2021-04-08 11:46:00 Proceeding
WZ.271.13.2021 SWZ ściezki rowerowe.pdf pdf 1827.88 2021-04-08 11:46:00 Proceeding
WZ.271.13.2021 ZAŁACZNIK NR 3 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.zip zip 131.68 2021-04-08 11:46:00 Proceeding
WZ.271.13.2021 ZAŁĄCZNIKI NR 9 i 10 DO SWZ OPZ I ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.zip zip 8076.67 2021-04-08 11:46:00 Proceeding
WZ.271.13.2021 ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 8 DO SWZ.zip zip 4027.5 2021-04-08 11:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia WZ.271.13.2021.pdf pdf 304.09 2021-04-16 13:44:21 Public message

Announcements

2021-04-16 13:44 Arleta Matusik Informacja z otwarcia ofert zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-16 09:00 Buyer message Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Mokre - gr. Gminy Karsin".
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 80 000,00 zł brutto
Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Dąbki - gr. Gminy Tuchola".
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 60 000,00 zł brutto
Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 w Czersku (ul. Tucholska)".
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 40 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 270