Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie i montaż stałego urządzenia gaśniczego w Z/ I w Dylowie/ 2021

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 07-04-2021 13:41:00
Placing offers : 28-04-2021 12:00:00
Offers opening : 28-04-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.71 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 444.99 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 259.26 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 109.34 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oraz umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 119.87 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.19 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.23 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 23.02 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót.docx docx 20.86 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 19.11 2021-04-07 13:41:00 Proceeding
cd dylow.7z 7z 117591.99 2021-04-07 13:41:27 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2021-04-08 11:20:17 Public message
SWZ — modyfikacja 12.04.2021.pdf pdf 448.53 2021-04-12 10:02:41 Public message
Dokumentacja CD modyfikacja 12.04.2021.7z 7z 106709.65 2021-04-12 10:11:16 Public message
SWZ — modyfikacja 22.04.2021.pdf pdf 445.07 2021-04-22 07:35:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 138.05 2021-04-28 12:45:15 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 40.83 2021-05-18 13:13:40 Public message

Announcements

2021-05-18 13:13 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2021-05-18 10:57 Małgorzata Podsiadła The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-28 12:45 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-28 12:00 Buyer message 1 782 00,00 zł netto
2021-04-22 07:35 Gabriela Watała Modyfikacja SWZ - 22.04.2021r.

SWZ — modyfikacja 22 [...].pdf

2021-04-12 10:11 Barbara Dąbrówka Projekt - modyfikacja 12.04.2021

Dokumentacja CD mody [...].7z

2021-04-12 10:02 Barbara Dąbrówka SWZ modyfikacja 09.04.2021

SWZ — modyfikacja 12 [...].pdf

2021-04-08 11:20 Gabriela Watała W załączeniu zmodyfikowany dokument "Informacja o grupie kapitałowej"

Załącznik nr 6 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1105