Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.6.21 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 02-04-2021 10:38:00
Placing offers : 04-05-2021 11:00:00
Offers opening : 04-05-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251.6.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 46.5 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.doc doc 29.5 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ.doc doc 206 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 931.5 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 98 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_SWZ.doc doc 289 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 43.5 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 75 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Potwierdzenie wysłania do eNotices.pdf pdf 509.18 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
SZP.251.6.21_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 788.58 2021-04-02 10:38:00 Proceeding
251.6.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 834 2021-04-26 12:20:48 Public message
251.6.21_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy po zmianie.xls xls 932 2021-04-26 12:20:48 Public message
251.6.21_Zestawienie otrzymanych ofert na stronę.xls xls 72 2021-05-04 14:06:40 Public message
251.6.21_Wynik na stronę.doc doc 318.5 2021-06-02 13:41:56 Public message

Announcements

2021-06-02 13:41 Joanna Błażej Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania nr SZP.251.6.21. Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

251.6.21_Wynik na st [...].doc

2021-06-01 13:41 Joanna Błażej The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-04 14:06 Joanna Błażej Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję za przesłanie ofert. W załączeniu przesyłam Informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.6.21_Zestawienie [...].xls

2021-05-04 11:00 Buyer message Wartość zamówienia ustalono następującą: 1 942 724,47 zł netto. Wartość gross zamówienia wynosi 2 104 135,56 zł
NAZWA NETTO BRUTTO
PAKIET NR 1 68 788,12 74 291,17
PAKIET NR 2 1 324,84 zł 1 430,83 zł
PAKIET NR 3 118 537,13 zł 128 020,10 zł
PAKIET NR 4 58 814,48 zł 63 519,64 zł
PAKIET NR 5 25 900,00 zł 27 972,00 zł
PAKIET NR 6 200 000,00 zł 216 000,00 zł
PAKIET NR 7 3 100,00 zł 3 348,00 zł
PAKIET NR 8 170 000,00 zł 183 600,00 zł
PAKIET NR 9 38 371,36 zł 42 357,89 zł
PAKIET NR 10 37 362,47 zł 40 351,47 zł
PAKIET NR 11 989,44 zł 1 068,60 zł
PAKIET NR 12 3 887,73 zł 4 198,74 zł
PAKIET NR 13 73 833,23 zł 84 371,80 zł
PAKIET NR 14 181 427,09 zł 195 941,26 zł
PAKIET NR 15 74 250,00 zł 80 190,00 zł
PAKIET NR 16 25 896,94 zł 28 012,13 zł
PAKIET NR 17 92 759,62 zł 100 180,39 zł
PAKIET NR 18 9 833,34 zł 10 620,01 zł
PAKIET NR 19 3 412,20 zł 3 685,18 zł
PAKIET NR 20 40 440,00 zł 43 675,20 zł
PAKIET NR 21 30 620,98 zł 33 070,65 zł
PAKIET NR 22 143 069,94 zł 154 515,54 zł
PAKIET NR 23 22 006,03 zł 23 906,91 zł
PAKIET NR 24 15 682,68 zł 16 937,29 zł
PAKIET NR 25 29 701,19 zł 32 198,26 zł
PAKIET NR 26 21 113,24 zł 22 802,30 zł
PAKIET NR 27 723,80 zł 781,70 zł
PAKIET NR 28 18 819,89 zł 20 325,48 zł
PAKIET NR 29 35 408,30 zł 38 240,96 zł
PAKIET NR 30 47 253,80 zł 51 034,10 zł
PAKIET NR 31 38 440,50 zł 41 515,74 zł
PAKIET NR 32 65 402,75 zł 70 634,97 zł
PAKIET NR 33 44 661,56 zł 48 234,49 zł
PAKIET NR 34 12 063,36 zł 13 028,43 zł
PAKIET NR 35 6 462,50 zł 6 979,50 zł
PAKIET NR 36 63 612,66 zł 68 701,67 zł
PAKIET NR 37 2 267,74 zł 2 449,16 zł
PAKIET NR 38 3 106,14 zł 3 354,63 zł
PAKIET NR 39 14 331,24 zł 15 477,74 zł
PAKIET NR 40 12 198,62 zł 13 174,51 zł
PAKIET NR 41 7 436,53 zł 8 031,45 zł
PAKIET NR42 3 288,12 zł 3 551,17 zł
PAKIET NR 43 13 305,60 zł 14 370,05 zł
PAKIET NR 44 5 976,52 zł 6 454,64 zł
PAKIET NR 45 8 431,24 zł 9 105,73 zł
PAKIET NR 46 930,60 zł 1 144,64 zł
PAKIET NR 47 27 180,96 zł 29 355,44 zł
PAKIET NR 48 14 600,00 zł 15 768,00 zł
PAKIET NR 49 5 700,00 zł 6 156,00 zł
SUMA: 1 942 724,47 zł 2 104 135,56 zł
2021-04-26 12:20 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, w załączeniu "pytania i odpowiedzi ", które wpłynęły do przedmiotowego postępowania oraz formularz cenowy uwzględniający zmiany wynikłe z udzielonych odpowiedzi. Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

251.6.21_Pytania i o [...].doc

251.6.21_Załącznik n [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2733