Proceeding: ZP/16/2021/S Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji osuszania biogazu w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 01-04-2021 12:47:00
Placing offers : 14-04-2021 10:00:00
Offers opening : 14-04-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie.pdf pdf 78.83 2021-04-01 12:47:00 Proceeding
2. IDW - Część I SWZ.pdf pdf 464.33 2021-04-01 12:47:00 Proceeding
3. IDW - Część I SWZ - Formularze edytowalne.doc doc 114 2021-04-01 12:47:00 Proceeding
4. Umowa - Część II SWZ.pdf pdf 326.87 2021-04-01 12:47:00 Proceeding
5. KARTA GWARANCYJNA - załącznik nr 3 do Umowy.pdf pdf 128.97 2021-04-01 12:47:00 Proceeding
6. Opis przedmiotu zamówienia - Część III SWZ.pdf pdf 145.19 2021-04-01 12:47:00 Proceeding
dokumentacja_projektowa.zip zip 47414.5 2021-04-01 12:47:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 09.04.2021 r..pdf pdf 157.27 2021-04-09 08:59:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 75.38 2021-04-14 11:48:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22.04.2021 r..pdf pdf 84.93 2021-04-22 09:09:33 Public message

Announcements

2021-04-22 09:09 Dagmara Zachorska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-14 11:48 Dagmara Zachorska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-14 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 281.415,18 PLN
2021-04-09 08:59 Dagmara Zachorska Wyjaśnienia

Wyjaśnienia z dnia 0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 459