Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.3.2021 KURSY ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „LOKALNY SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W PARTNERSTWIE TCZEWSKIM – EDYCJA II” ORAZ PROJEKTU PN. „POSTAW NA DOBRY ZAWÓD - PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 01-04-2021 11:14:00
Placing offers : 12-04-2021 10:00:00
Offers opening : 12-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (3).pdf pdf 36951.05 2021-04-01 11:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.75 2021-04-01 11:14:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 794.5 2021-04-01 11:14:00 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 322.06 2021-04-12 09:57:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 523.38 2021-04-12 14:05:35 Public message
Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 831.39 2021-04-15 14:41:01 Public message

Announcements

2021-04-15 14:41 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-12 14:05 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-12 09:57 Beata Kozikowska Informacja w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577