Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00023602/01 Zakup i dostawa rękawic jałowych i niejałowych (SA-381-2/21)

Deadlines:
Published : 26-03-2021 12:32:00
Placing offers : 08-04-2021 10:00:00
Offers opening : 08-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie rękawice.pdf pdf 120.23 2021-03-26 12:32:00 Proceeding
SWZ - na rękawiczki 1.docx docx 86.25 2021-03-26 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - 1. RĘKAWICE świat.xls xls 25 2021-03-26 12:32:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 2440.72 2021-04-02 11:01:44 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 708.2 2021-04-06 14:00:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 776.38 2021-04-08 13:46:44 Public message
IMG_20210413_0006.pdf pdf 81.94 2021-04-13 13:16:37 Public message
IMG_20210421_0005.pdf pdf 118.58 2021-04-21 11:17:50 Public message
Ceny pakietów.pdf pdf 422.21 2021-04-08 10:00:00 Public message

Announcements

2021-04-21 11:17 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMG_20210421_0005.pd [...].pdf

2021-04-13 13:16 Karol Jędraszak W związku poprawione zbiorcze zestawienie ofert

IMG_20210413_0006.pd [...].pdf

2021-04-08 13:46 Karol Jędraszak W związku z otwarciem ofert otrzymanych w przetargu, w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-08 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 454 551,50 zł netto. Kwoty przeznaczone na poszczególne pakiety są zamieszczone w załączniku.

Ceny pakietów.pdf

2021-04-06 14:00 Karol Jędraszak W odpowiedzi na otrzymane pytania do przetargu, w załączeniu przesyłam zadane pytania i odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-04-02 11:01 Karol Jędraszak W odpowiedzi na otrzymane pytania do przetargu, w załączeniu przesyłam zadane pytania i odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 695