Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.9.2021.AW Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka

Deadlines:
Published : 26-03-2021 12:30:00
Placing offers : 29-04-2021 12:00:00
Offers opening : 29-04-2021 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS060-151206-pl.pdf pdf 140.84 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
SWZ.9.pdf pdf 411.26 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_1_Formularz_oferty.doc doc 87.5 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_2_JEDZ.doc doc 187 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_3_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich.doc doc 30 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 43 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_5_Wykaz_uslug.doc doc 64.5 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_6_Wykaz_narzedzi.doc doc 58.5 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 31.5 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_8_Wzor_umowy.pdf pdf 304.2 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Zal_9_Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf pdf 252.86 2021-03-26 12:30:00 Proceeding
Ogloszenie_zmian.pdf pdf 562.88 2021-03-31 15:15:00 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_9.pdf pdf 261.96 2021-04-16 10:56:33 Public message
środki finansowe 9.pdf pdf 104.4 2021-04-29 11:57:43 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_9.pdf pdf 109.76 2021-04-29 14:26:39 Public message
Ogłoszenie_wynik_9.pdf pdf 117.02 2021-05-28 12:54:22 Public message

Announcements

2021-05-28 12:54 Anita Wysota Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie_wynik_9.p [...].pdf

2021-04-29 14:26 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-04-29 11:57 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

środki finansowe 9.p [...].pdf

2021-04-16 10:56 Anita Wysota Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2021-04-16 10:53 Anita Wysota The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-31 15:15 Anita Wysota Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 2021 / S 063-160877

Ogloszenie_zmian.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 924