Proceeding: WZ.271.11.2021 Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r.

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 26-03-2021 07:47:00
Placing offers : 09-04-2021 10:00:00
Offers opening : 09-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Czersk_SWZ_26_03.doc doc 287 2021-03-26 07:47:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 117.81 2021-03-26 07:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1682.68 2021-03-26 07:47:00 Proceeding
załaczniki_do_SWZ.zip zip 150.83 2021-03-26 07:47:00 Proceeding
informacja_otwarcie_ofert.pdf pdf 51.75 2021-04-09 13:52:09 Public message
wybór-oferty-platforma.pdf pdf 58.33 2021-04-21 13:50:52 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 67.33 2021-05-21 09:32:35 Public message

Announcements

2021-05-21 09:32 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2021-04-21 13:50 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór-oferty-platfor [...].pdf

2021-04-09 13:52 Wioletta Rostankowska Zamawiający w załączeniu przedstawia informację o złożonych ofertach na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

informacja_otwarcie_ [...].pdf

2021-04-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:315442,91 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 746