Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa mobilnego przesiewacza/ 2021

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 25-03-2021 13:16:00
Placing offers : 14-04-2021 13:00:00
Offers opening : 14-04-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 175.67 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.pdf pdf 56.54 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.pdf pdf 126.2 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.pdf pdf 121.84 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.pdf pdf 176.75 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.pdf pdf 46.87 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 84 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 407.01 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.pdf pdf 102.65 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz umowy - Opis przedmiotu.pdf pdf 102.21 2021-03-25 13:16:00 Proceeding
Projekt umowy po zmianie 06.04.2021.pdf pdf 166.65 2021-04-06 13:44:20 Public message
Odpowiedzi platforma 06.04.2021.pdf pdf 192.32 2021-04-06 13:45:33 Public message
OPZ- modyfikacja.docx.pdf pdf 101.36 2021-04-06 11:26:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.11 2021-04-06 11:26:49 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej- poprawiona.doc doc 37 2021-04-08 11:26:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 127.66 2021-04-14 13:52:03 Public message
Rozstrzygnięcie - platforma.pdf pdf 39.35 2021-05-18 12:52:55 Public message

Announcements

2021-05-18 12:52 Gabriela Watała W załączeniu Informacja o wyniku postępowania

Rozstrzygnięcie - pl [...].pdf

2021-04-14 13:52 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-14 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 910 000,00 zł netto/ 1 119 300,00 zł brutto
2021-04-08 11:26 Gabriela Watała W załączeniu poprawiony dokument "Informacja o grupie kapitałowej".

Załącznik nr 6 do SW [...].doc

2021-04-06 13:45 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

2021-04-06 13:44 Barbara Dąbrówka Modyfikacja umowy

Projekt umowy po zmi [...].pdf

2021-04-06 11:26 Małgorzata Podsiadła 1) OPZ - modyfikacja
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OPZ- modyfikacja.doc [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 674