Proceeding: ZP.271.2.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Iława
Deadlines:
Published : 19-03-2021 12:17:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - wykonanie dokumentacji ul. Dworcowa, Jagielly - podpisany.pdf pdf 2228.51 2021-03-19 12:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu - ZP.271.2.2021.pdf pdf 139.53 2021-03-19 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - ul. Dworcowa.doc doc 51 2021-03-19 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - zakres opracowania cz. 1.pdf pdf 161.99 2021-03-19 12:17:00 Proceeding
Załącznnik nr 6 - koncepcja cz. 2.pdf pdf 8442.49 2021-03-19 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - 4 do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 217 2021-03-19 12:17:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ_TABELA_podpisane.pdf pdf 1209.47 2021-03-29 13:52:02 Public message
Załącznik nr 1 - 4 do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 181.5 2021-03-29 13:52:02 Public message
(1odpiwiedzi_ treści SWZ_ZP.271.2.2021.pdf pdf 1332.06 2021-04-06 15:10:14 Public message
08d8f8f3-35eb-c4ca-805c-9c0001be71bf.pdf pdf 35.25 2021-04-06 15:10:14 Public message
Infornacja z otwarcia ZP.271.2.2021_podpisane.pdf pdf 920.28 2021-04-09 12:26:56 Public message

Announcements

2021-04-09 12:26 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 5 USTAWY PZP

Infornacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Wysokość kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Iławie - 30.000,00 zł
Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie - 80.000,00 zł
2021-04-06 15:10 Zamówienia Publiczne Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1-6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019) zwanej dalej „ustawą Pzp”, z udziela odpowiedzi na zapytania do treści SWZ, modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

(1odpiwiedzi_ treści [...].pdf

08d8f8f3-35eb-c4ca-8 [...].pdf

2021-03-29 13:52 Zamówienia Publiczne Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019) zwanej dalej „ustawą Pzp”, modyfikuje treść SWZ w załączniku 1a do SWZ oraz załączniku 1b do SWZ. Zamawiający udostępnia zaktualizowany formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

Modyfikacja SWZ_TABE [...].pdf

Załącznik nr 1 - 4 d [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 653