Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 055-136262 Zakup i dostawa leków (SA-381-1/21)

Deadlines:
Published : 19-03-2021 10:14:00
Placing offers : 20-04-2021 10:00:00
Offers opening : 20-04-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa na leki - poprawiona.doc doc 84.5 2021-03-19 12:38:12 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 627.04 2021-03-19 10:14:00 Proceeding
1. Leki 2021 świat.xls xls 222.5 2021-03-19 10:14:00 Proceeding
SWZ - na dostawę leków (1).docx docx 74.15 2021-03-19 10:14:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 81.95 2021-03-19 10:14:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 1623.27 2021-03-24 13:08:26 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 6125.39 2021-04-02 09:57:25 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 3175.53 2021-04-02 09:57:25 Public message
Odpowiedzi na pytania 4.pdf pdf 514.51 2021-04-02 10:59:09 Public message
IMG_20210408_0005.pdf pdf 200.91 2021-04-08 12:43:12 Public message
IMG_20210420_0001.pdf pdf 505.42 2021-04-20 14:28:43 Public message
IMG_20210426_0002.pdf pdf 261.49 2021-04-26 10:50:48 Public message
IMG_20210510_0001.pdf pdf 743.4 2021-05-10 12:10:30 Public message
IMG_20210518_0001.pdf pdf 561.45 2021-05-18 11:28:20 Public message
Ceny pakietów.pdf pdf 204.37 2021-04-20 10:00:00 Public message

Announcements

2021-05-18 11:28 Karol Jędraszak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IMG_20210518_0001.pd [...].pdf

2021-05-10 12:10 Karol Jędraszak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla pakietu nr 14,15,17,29,32,35,40 i 42

IMG_20210510_0001.pd [...].pdf

2021-04-26 10:50 Karol Jędraszak Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej dla zadania nr 36

IMG_20210426_0002.pd [...].pdf

2021-04-20 14:28 Karol Jędraszak Informacja z sesji otwarcia ofert

IMG_20210420_0001.pd [...].pdf

2021-04-20 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 690 373,88 zł. W załączeniu kwoty przeznaczone na poszczególne pakiety.

Ceny pakietów.pdf

2021-04-08 12:43 Karol Jędraszak W odpowiedzi na otrzymane pytania do przetargu, w załączeniu przesyłam zadane pytania i odpowiedzi na pytania.

IMG_20210408_0005.pd [...].pdf

2021-04-02 10:59 Karol Jędraszak W odpowiedzi na otrzymane pytania do przetargu, w załączeniu przesyłam zadane pytania i odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-04-02 09:57 Karol Jędraszak W odpowiedzi na otrzymane pytania do przetargu, w załączeniu przesyłam zadane pytania i odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-03-24 13:08 Karol Jędraszak W odpowiedzi na otrzymane pytania do przetargu, w załączeniu przesyłam zadane pytania i odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1829