Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 37/2021/TP-1/DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla pracowników administracyjnych Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Deadlines:
Published : 18-03-2021 12:51:00
Placing offers : 26-03-2021 10:00:00
Offers opening : 26-03-2021 15:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.91 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1044.32 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 395.5 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 367 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia-mz.doc doc 207.5 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 205 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 345.7 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx docx 54.42 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 207 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 204 2021-03-18 12:51:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 105.56 2021-03-23 15:45:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 100.22 2021-03-30 08:38:16 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 51.47 2021-04-16 12:18:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf pdf 149.25 2021-04-16 12:18:56 Public message

Announcements

2021-04-16 12:18 Anna Opalach Zawiadomienie o wyborze ofert
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-30 08:38 Anna Opalach Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-26 10:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona przez zamawiającego na realizację w zakresie;
część nr 1 - 31 597,00
część nr 2 - 15 476,00
część nr 3 - 21 043,00
2021-03-23 15:45 Anna Opalach Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672