Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 1/2021 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 23-03-2021 18:39:00
Placing offers : 09-04-2021 10:00:00
Offers opening : 09-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_23.03.2021 r..pdf pdf 247.29 2021-03-23 18:39:00 Proceeding
Tom I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 636.93 2021-03-23 18:39:00 Proceeding
Formularz oferty, oświadczenie.doc doc 197.5 2021-03-23 18:39:00 Proceeding
Tom II SWZ - Projekt Umowy.pdf pdf 209.26 2021-03-23 18:39:00 Proceeding
Tom III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 188.88 2021-03-23 18:39:00 Proceeding
Formularze asortymentowo-cenowe.zip zip 234.81 2021-03-23 18:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_03.04.2021 r..pdf pdf 34.86 2021-04-03 12:34:31 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_01.04.2021 r..pdf pdf 274.53 2021-04-01 20:11:22 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_06.04.2021 r..pdf pdf 216.74 2021-04-06 18:47:43 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_02.04.2021 r..pdf pdf 230.91 2021-04-02 11:10:12 Public message
Informacja o otwartych ofertach_09.04.2021 r..pdf pdf 154.93 2021-04-09 18:47:20 Public message
Informacja o wyborze ofet_26.04.2021 r..pdf pdf 140.1 2021-04-26 18:44:35 Public message

Announcements

2021-04-26 18:44 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze ofert_26.04.2021 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-09 18:47 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Informację o ofertach otwartych w dniu 09.04.2021 r.

Informacja o otwarty [...].pdf

2021-04-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Ogółem - 292 130,00 PLN (brutto)
w tym:
Część 1: 230,00
Część 2: 25 000,00
Część 3: 40 000,00
Część 4: 8 600,00
Część 5: 15 500,00
Część 6: 1 400,00
Część 7: 61 000,00
Część 8: 3 100,00
Część 9: 1 600,00
Część 10: 16 000,00
Część 11: 300,00
Część 12: 7 300,00
Część 13: 3 600,00
Część 14: 3 800,00
Część 15: 850,00
Część 16: 4 100,00
Część 17: 1 650,00
Część 18: 40 000,00
Część 19: 6 200,00
Część 20: 28 000,00
Część 21: 1 200,00
Część 22: 18 000,00
Część 23: 4 700,00
2021-04-06 18:47 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ_06.04.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-03 12:34 Andrzej Bednarz Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:
Termin składania ofert: 09.04.2021 r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 09.04.2021 r. godz.11:00

Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_03.04.2021 r. dotyczące zmiany terminy składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-02 11:10 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ_02.04.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-01 20:11 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ_01.04.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1249