Proceeding: ZP/01/21 Rewaloryzacja części parku w zespole dworsko-parkowym Biały Dwór w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej wraz z 3-letnim okresem pielęgnacji zieleni parkowej, w tym 32 sztuk drzew nasadzanych w ramach kompensaty przyrodniczej

Michał Struziński
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Toruń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-03-2021 10:45:00
Placing offers : 26-03-2021 10:00:00
Offers opening : 26-03-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 120.66 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
SWZ.docx docx 76.01 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 84 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 125 ust. 1pzp.doc doc 56 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx docx 68.59 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 17.73 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 21.82 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób.docx docx 22.05 2021-03-11 10:45:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 1 - 18.03.2021 r..pdf pdf 336.4 2021-03-18 14:09:38 Public message
pytania i odpowiedzi 2 - 23.03.2021 r..pdf pdf 227.19 2021-03-23 09:01:17 Public message
informacja z otwarcia ofert - 26.03.2021 r..docx docx 62.6 2021-03-26 10:45:16 Public message
informacja o kwocie na sfiansowanie zamówienia.docx docx 56.65 2021-03-26 09:59:43 Public message
unieważnienie postępowania ZP.01.21.docx docx 62.31 2021-04-02 09:32:09 Public message
8. Materiały zapewniające konkurencyjność.zip zip 21393.57 2021-03-11 10:47:29 Public message
Załącznik nr 2 - OPZ.7z 7z 152469.24 2021-03-11 13:54:24 Public message

Announcements

2021-04-02 09:32 Michał Struziński Informacja o unieważnieniu postępowania - 2.04.2021 r.

unieważnienie postęp [...].docx

2021-03-26 10:45 Michał Struziński Informacja z otwarcia ofert - 26.03.2021 r.

informacja z otwarci [...].docx

2021-03-26 09:59 Michał Struziński Informacja o kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].docx

2021-03-23 09:01 Michał Struziński Odpowiedzi na pytania 2 - 23.03.2021 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-03-18 14:09 Michał Struziński Odpowiedzi na pytania 1 - 18.03.2021 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-03-11 13:54 Michał Struziński Załącznik nr 2 - OPZ

Załącznik nr 2 - OPZ [...].7z

2021-03-11 10:47 Michał Struziński Materiały, które otrzymał autor OPZ od Zamawiającego.

8. Materiały zapewni [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 722