Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/21 z dn. 10.03.2021 r. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy hali systemowej dla WARR S.A.

Deadlines:
Published : 10-03-2021 16:24:00
Placing offers : 26-03-2021 10:00:00
Offers opening : 26-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 6 Wykaz robót II WARR 10.03.docx docx 10.11 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 do Umowy II WARR 10.03.docx docx 11.21 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 Wykaz usług II WARR 10.03.docx docx 9.49 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do Umowy II WARR 10.03.docx docx 11.91 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do Umowy II WARR 10.03.docx docx 10.2 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Program funkcjonalno-użytkowy 2_2 II WARR 10.03.pdf pdf 1640.78 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Program funkcjonalno-użytkowy 1_2 II WARR 10.03.docx.pdf pdf 175.11 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Umowy II WARR 10.03.docx docx 14.3 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy II WARR 10.03.docx.pdf pdf 255.61 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający II WARR 10.03.docx docx 13.11 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca II WARR 10.03.docx docx 12.96 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca II WARR 10.03.docx docx 13.79 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy II WARR 10.03.docx docx 14.78 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Załącznik do 3 Udostępnianie zasobów II WARR 10.03.docx docx 10.34 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Zalacznik nr 8 Oswiadczenie kadry II WARR 10.03.docx docx 9.63 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 Wykaz osób skierowanych II WARR 10.03.docx docx 10.01 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II WARR 10.03.docx.pdf pdf 277.49 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 10.03.pdf pdf 106.81 2021-03-10 16:24:00 Proceeding
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ 18.03.2021 PDF.pdf pdf 1070.91 2021-03-18 13:39:42 Public message
Załącznik nr 4 Projekt umowy II WARR 17.03.docx docx 39.67 2021-03-18 13:39:42 Public message
Załącznik nr 9 Program funkcjonalno-użytkowy 1_2 II WARR 22.03.docx.pdf pdf 175.12 2021-03-22 13:42:41 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II WARR 22.03.docx.pdf pdf 313.91 2021-03-22 13:42:41 Public message
SPROSTOWANIE 22.03.2021.docx.pdf pdf 62.85 2021-03-22 13:42:41 Public message
08d8ed2f-61cf-7a4b-805c-9c00013dcf6c.pdf pdf 34.92 2021-03-22 13:42:41 Public message
SKM_C554e21032609330.pdf pdf 199.91 2021-03-26 09:49:32 Public message
SKM_C554e21032611470.pdf pdf 282.86 2021-03-26 11:51:55 Public message
SKM_C554e21032613210.pdf pdf 452.85 2021-03-26 13:40:38 Public message

Announcements

2021-03-26 13:40 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. informacja o unieważnieniu postępowania. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

SKM_C554e21032613210 [...].pdf

2021-03-26 11:51 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o ofertach jakie wpłynęły.
Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

SKM_C554e21032611470 [...].pdf

2021-03-26 09:49 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry,
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie sfinansowanie zamówienia.
Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak WARR S.A.

SKM_C554e21032609330 [...].pdf

2021-03-22 13:42 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam sprostowanie do postępowania. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak WARR S.A.

Załącznik nr 9 Progr [...].pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].pdf

SPROSTOWANIE 22.03.2 [...].pdf

08d8ed2f-61cf-7a4b-8 [...].pdf

2021-03-18 13:39 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania.
Pozdrawiam,
Hanna Kiec-Gawroniak
WARR S.A.

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ [...].pdf

Załącznik nr 4 Proje [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 717