Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00015292/01 Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 09-03-2021 16:00:00
Placing offers : 17-03-2021 18:00:00
Offers opening : 17-03-2021 18:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Z_2 opis przedmiotu zamówienia 08.03.2021.docx docx 26.65 2021-03-09 16:00:00 Criterion
Z_3 umowa odśnieżanie 08.03.2021.doc doc 157 2021-03-09 16:00:00 Criterion
Z_1,2A,4 Formularz ofertowy Odśnieżanie 08.03.2021.docx docx 51.51 2021-03-09 16:00:00 Criterion
SWZ odśnieżanie 08.03.2021.pdf pdf 372.71 2021-03-09 16:00:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 203.33 2021-03-18 16:06:26 Public message

Announcements

2021-03-18 16:06 Marcin Bernat Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-17 18:00 Buyer message Zamawiający na realizację wszystkich części zamówienia na odśnieżanie dróg gminnych tj. od 1 do 13 zamierza przeznaczyć kwotę 373.869 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required

Z_2 opis przedmiotu [...].docx

Z_3 umowa odśnieżani [...].doc

Z_1,2A,4 Formularz o [...].docx

SWZ odśnieżanie 08.0 [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 511