Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.2.21 Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy

Deadlines:
Published : 08-03-2021 11:09:00
Placing offers : 09-04-2021 11:00:00
Offers opening : 09-04-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251.2.21_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy.xls xls 90 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ.doc doc 206 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.doc doc 29.5 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 46.5 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 99 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz war_techn_jakość.doc doc 116.5 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 43.5 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_SWZ.doc doc 282 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 55 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
251.2.21_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 215.92 2021-03-08 11:09:00 Proceeding
SZP.251.2.21_Pytania i odpowiedzi nr 2.doc doc 96.5 2021-03-23 07:20:26 Public message
251.2.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy po zmianach.doc doc 102 2021-03-23 07:20:26 Public message
SZP.251.2.21_Pytania i odpowiedzi nr 3.doc doc 139.5 2021-03-26 14:07:48 Public message
251.2.21_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianach nr 2.xls xls 98 2021-03-26 14:07:48 Public message
251.2.21_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy po zmianach nr 2.doc doc 103.5 2021-03-26 14:07:48 Public message
SZP.251.2.21_Pytania i odpowiedzi nr 4.doc doc 68 2021-04-01 14:08:56 Public message
251.2.21_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 67.81 2021-04-02 11:01:05 Public message
251.2.21_Dowód przesłania ogłoszenia.pdf pdf 141.56 2021-04-02 11:01:05 Public message
251.2.21_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 36.5 2021-04-09 13:42:15 Public message
SZP.251.2.21_Informacja o unieważnieniu.doc doc 139 2021-04-19 12:24:34 Public message
251.2.21_Wynik.doc doc 116 2021-04-29 14:42:24 Public message
251.2.21_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianach.xls xls 98 2021-03-10 12:58:41 Public message
SZP.251.2.21_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 76 2021-03-10 12:58:41 Public message

Announcements

2021-04-29 14:42 Joanna Błażej Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania (plik 251.2.21_Wynik.doc). Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.21_Wynik.doc

2021-04-29 14:19 Joanna Błażej The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-19 12:24 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 1.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101

zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

SZP.251.2.21_Informa [...].doc

2021-04-09 13:42 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.21_Informacja [...].xls

2021-04-09 11:06 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu szacunkowa wartość pakietów:
1 Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologii wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy oraz dostawa barwników do HEMATEK`a net 189 273,70 brutto 205 122,85
2 Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na okres 36 miesięcy; net 224 005,76 gross 241 926,22
3 Dostawa paneli biochemicznych do identyfikacji bakterii wraz z dostawą zestawów do lekowrażliwości wraz z dzierżawą systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości na okres 36 miesięcy; netto 223 213,92 gross 245 695,39
4 Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych do badań mikrobiologicznych; netto 209 691,48 gross 226 466,79
5 Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4) wraz z dzierżawą dodatkowego sprzętu na okres 36 miesięcy; netto 265 050,60 brutto 289 663,75
6 Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dzierżawę na okres 36 miesięcy półautomatycznego analizatora do oznaczeń tych parametrów; netto 53 044,20 brutto 58 264,87
7 Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora na okres 36 miesięcy do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metoda elektroforezy; net 135 712,29 brutto 152 280,36
8 Dostawa odczynników do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy; netto 45 010,02 gross 51 506,85
9 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do serologii grup krwi metodą manualną. netto 26 677,20 gross 28 811,38
SUMA netto 1 371 679,17 brutto 1 499 738,46

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl
2021-04-09 11:00 Buyer message 1 Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologii wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy oraz dostawa barwników do HEMATEK`a 205122,85
2 Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na okres 36 miesięcy; 241926,23
3 Dostawa paneli biochemicznych do identyfikacji bakterii wraz z dostawą zestawów do lekowrażliwości wraz z dzierżawą systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości na okres 36 miesięcy; 245695,39
4 Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych do badań mikrobiologicznych; 226466,79
5 Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4) wraz z dzierżawą dodatkowego sprzętu na okres 36 miesięcy; 289663,75
6 Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dzierżawę na okres 36 miesięcy półautomatycznego analizatora do oznaczeń tych parametrów; 58264,87
7 Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora na okres 36 miesięcy do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metoda elektroforezy; 152280,36
8 Dostawa odczynników do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy; 51506,85
9 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do serologii grup krwi metodą manualną. 28811,38
SUMA 1499738,46 PLN

2021-04-02 11:01 Joanna Błażej Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu". Nowy termin otwarcia to 9 kwietnia 2021r. godzina 11:15, termin składania ofert to 9 kwietnia 2021r. godzina 11:00. Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.21_Ogłoszenie [...].pdf

251.2.21_Dowód przes [...].pdf

2021-04-01 14:08 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam "Pytania i Odpowiedzi nr 4".

Nowy termin otwarcia to 9 kwietnia 2021r. godzina 11:15, termin składania ofert to 9 kwietnia 2021r. godzina 11:00.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

SZP.251.2.21_Pytania [...].doc

2021-03-26 14:07 Joanna Błażej Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam Pytania i Odpowiedzi nr 2, Projekt umowy po zmianach nr 2 oraz Formularz cenowy po zmianach nr 2. Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

SZP.251.2.21_Pytania [...].doc

251.2.21_Załącznik n [...].xls

251.2.21_Załącznik n [...].doc

2021-03-26 14:05 Joanna Błażej The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-23 07:20 Joanna Błażej Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam Odpowiedzi i Pytania nr 2 oraz Projekt umowy po zmianach. Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

SZP.251.2.21_Pytania [...].doc

251.2.21_Załącznik n [...].doc

2021-03-10 12:58 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam Odpowiedzi i Pytania nr 1 oraz Formularz cenowy po zmianach.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl


Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zozbrodnica.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i zawiera informacje poufne chronione przez przepisy prawa. Jeśli wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę poprzez wysłanie odpowiedzi na adres: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, a następnie skasować tę wiadomość z wszelkich komputerów. Jakiekolwiek kopiowanie ujawnianie lub wykorzystywanie treści tej wiadomości przez podmiot nieuprawniony jest zabronione.

This message with all its attachments is intended for the specified recipient and contains information that is confidential protected by provisions of law. If you have received it by mistake, please do let the sender know by reply at zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, and then Delete this message from any computer. Any copying, disclosure or dissemination of its content by person or entity other than the intended recipient is prohibited.

251.2.21_Załącznik n [...].xls

SZP.251.2.21_Pytania [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5262