Proceeding: 1_ZP_2021_dostawy materiałów do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z użyczeniem instrumentarium

Deadlines:
Published : 05-03-2021 09:46:00
Placing offers : 09-04-2021 08:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_2021_OGLOSZENIE_OPUBLIKOWANE.pdf pdf 121.36 2021-03-05 09:46:00 Proceeding
1_ZP_2021_SWZ.doc doc 340 2021-03-05 09:46:00 Proceeding
1_ZP_2021_ZAL_1_5_do_SWZ.doc doc 90.5 2021-03-05 09:46:00 Proceeding
1_ZP_2021_ZAL_6.1_6.2_SWZ.doc doc 206.5 2021-03-05 09:46:00 Proceeding
1_ZP_2021_ZAL_NR_2_do_SWZ.xls xls 38.5 2021-03-05 09:46:00 Proceeding
1_ZP_2021_JEDZ_ZAL_4_do_SWZ.doc doc 211.5 2021-03-05 09:54:36 Proceeding
1_ZP_2021_OGLOSZENIA_ZMIANA_1.pdf pdf 63.56 2021-03-15 10:16:00 Public message
1_ZP_2021_SWZ_ZMIANA_1.doc doc 343.5 2021-03-15 10:16:00 Public message
1_ZP_2021_zapytanie i odp_1.pdf pdf 181.97 2021-03-15 10:16:00 Public message
1_ZP_2021_OGLOSZENIE_ZMIANA_2.pdf pdf 93.47 2021-03-16 10:51:31 Public message
1_ZP_2021_SWZ_ZMIANA_2.doc doc 344 2021-03-16 10:51:31 Public message
1_ZP_2021_OGLOSZENIE_ZMIANA_3.pdf pdf 80.53 2021-03-23 09:31:45 Public message
1_ZP_2021_zapytanie i odp_2.pdf pdf 190.45 2021-03-26 11:01:18 Public message
zestawienie_ofert_.pdf pdf 97.96 2021-04-09 10:16:00 Public message
kwota_przeznaczona.doc doc 30 2021-03-05 09:46:00 Public message

Announcements

2021-04-09 10:16 Aneta Mrygoń ZESTAWIENIE OFERT

zestawienie_ofert_.p [...].pdf

2021-04-09 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

kwota_przeznaczona.d [...].doc

2021-03-26 11:01 Zamówienia Publiczne ZAPYTANIE Nr 2

1_ZP_2021_zapytanie [...].pdf

2021-03-23 09:31 Zamówienia Publiczne ZMIANA 3 - OGŁOSZENIE

1_ZP_2021_OGLOSZENIE [...].pdf

2021-03-16 10:51 Aneta Mrygoń ZMIANA NR 2 - OGŁOSZENIA I SWZ (w związku z informacjami uzupelniającymi ogłoszenie, a istniejącymi w SWZ), ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - na dzień 09.04.2021r

1_ZP_2021_OGLOSZENIE [...].pdf

1_ZP_2021_SWZ_ZMIANA [...].doc

2021-03-15 10:16 Aneta Mrygoń ZAPYTANIE NR 1 oraz OGŁOSZENIE_ZMIANA_1 i SIWZ_ZMIANA_1

1_ZP_2021_OGLOSZENIA [...].pdf

1_ZP_2021_SWZ_ZMIANA [...].doc

1_ZP_2021_zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 654