Proceeding: 002_2021 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Toruńskiej 328 w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 02-03-2021 13:24:00
Placing offers : 23-03-2021 10:00:00
Offers opening : 23-03-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
002_2020 - SWZ + załączniki.zip zip 644.37 2021-03-02 13:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP00012234_01.pdf pdf 103.66 2021-03-02 13:24:00 Proceeding
002_2021 Treść zapytań do treści SWZ oraz zmiana Nr 1 SWZ.zip zip 447.31 2021-03-12 12:40:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021_BZP00016919_01 z dn. 12.03.2021 2021 1730.78 2021-03-12 12:40:50 Public message
ZMIANA Nr 2 z dnia 16.03.2021.zip zip 309.72 2021-03-16 13:20:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021_BZP 00018289_01 z dnia 16.03.2021.pdf pdf 42 2021-03-16 13:20:24 Public message
002_2021 sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 896.57 2021-03-25 11:02:12 Public message
002_2021 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 898.98 2021-03-23 12:32:33 Public message

Announcements

2021-03-25 11:02 Wioletta Olszewska W dniu 25.03.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza sprostowanie informacji z otwarcia ofert

002_2021 sprostowani [...].pdf

2021-03-23 12:32 Wioletta Olszewska W dniu 23.03.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

002_2021 informacja [...].pdf

2021-03-23 10:09 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 189.268,23 PLN.
2021-03-16 13:20 Wioletta Olszewska W dniu 16.03.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza: ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00018289/01 z dnia 16.03.2021 r.

ZMIANA Nr 2 z dnia 1 [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-12 12:40 Wioletta Olszewska W dniu 12.03.2021 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza: treść zapytań do treści SWZ oraz ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP00016919/01 z dnia 12.03.2021 r.

002_2021 Treść zapyt [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].2021

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 765