Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SOM/03/2021 „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 02-03-2021 11:17:00
Placing offers : 12-03-2021 10:00:00
Offers opening : 12-03-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty - załącznik nr 1.pdf pdf 69.11 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Kompleksowe Sprzątanie.pdf pdf 109.72 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3.pdf pdf 41.51 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Oświadczenie warunki, wykluczenie - załącznik nr 2.pdf pdf 40.83 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Podział na strefy sprzatania sortowni.pdf pdf 71.02 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
SWZ - Sprzątanie.pdf pdf 2916.76 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Umowa - załącznik nr 6.pdf pdf 598.76 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Wykaz sprzetu - załącznik nr - 5.pdf pdf 42.04 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Wykaz usług - załącznik nr 4.pdf pdf 33.15 2021-03-02 11:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Sprzątanie 2021.pdf pdf 42.36 2021-03-12 15:12:25 Public message
Infromacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 47.44 2021-03-31 15:23:54 Public message
WybóR Wykonawcy.pdf pdf 117.62 2021-03-31 15:28:22 Public message
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.67 2021-03-04 10:25:08 Public message
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.79 2021-03-04 10:25:08 Public message
Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc doc 66 2021-03-04 10:25:08 Public message
Wykaz dostaw- załącznik nr 4.doc doc 39 2021-03-04 10:25:08 Public message
Wykaz sprzętu - załącznik nr 5.doc doc 36.5 2021-03-04 10:25:08 Public message
Wyjaśnienia z dnia 04.03.2021 r..docx docx 12.87 2021-03-04 14:38:17 Public message
Wyjaśnienia z dnia 04.03.2021 r..pdf pdf 689.69 2021-03-04 14:38:17 Public message
Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia - warunki udziału - sprzęt.pdf pdf 40.8 2021-03-05 14:39:40 Public message
Zmiana warunków udziału w postępowaniu 05.03.2021 r. - sprzęt.pdf pdf 158.03 2021-03-05 14:39:40 Public message
Nowa klauzula _2021 RODO.docx docx 17.35 2021-03-05 14:47:05 Public message
Zmiana ogłoszenia nr 2 - omyłka pisarska.pdf pdf 50.82 2021-03-05 15:40:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 12.03.2021 r..pdf pdf 34.99 2021-03-08 14:28:42 Public message
Zmiana ogłoszenia art 214 ust 7.pdf pdf 35.37 2021-03-09 13:36:06 Public message

Announcements

2021-03-31 15:28 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy:

Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.”na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż do realizacji niniejszego postępowania została wybrana firma:

PPHU Perfekt Benek Benek Grzegorz, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3
Ilość punktów w kryterium cena po złożeniu oferty dodatkowej 100,00.
Cena oferty dodatkowej 51.000,00 zł. – brutto.

Streszczenie i porównanie ofert.
1. Agro – Service Piotr Kulak, 40-833 Katowice, ul. Obroki 130. Cen oferty brutto: 66.567,60 zł. – bez zmiany. Ilość punktów w kryterium cena: 76,61.
2. Arma – Service Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, 00-175 Warszawa, Cen oferty gross za miesiąc: 68.759,34 zł. – bez zmiany. Ilość punktów w kryterium cena: 74,17.
3. Zakład Usług Komunalno – Budowalnych „ZUKOMB” Zbigniew Słysz,
ul. Brzeźińska 50, 41-404 Mysłowice. Cen oferty gross za miesiąc: 58.425,00 zł. Cena oferty dodatkowej: 51.500,00 zł. Ilość punktów w kryterium cena: 99,03.
4. „Sprint Golemo” Sp. z o.o., ul. Serdeczna 6, 43-100 Tychy.
Cena oferty brutto: 64.206,00 zł. – bez zmiany. Ilość punktów w kryterium cena: 79,43
5. Ever Cleaning Sp. z o.o, ul. Arkuszowa 39,01-934 Warszawa.
Cena oferty brutto: 671.817,15 zł. – po poprawce pisarskiej kwota brutto: 37 323,18 – odrzucona.
6. Firma Usługowa „Aga” Agnieszka Kasińska, 43-170 Łaziska Górne,
ul. Energetyków 5, kwota oferty brutto: 52.900,00 zł. Cena oferty dodatkowej: 52.000,00 zł. Ilość punktów w kryterium cena: 98,08
7. PPHU Perfekt Benek Benek Grzegorz, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3
kwota oferty brutto: 59.230,00 zł. Cena oferty dodatkowej 51.000,00 zł.
Ilość punktów w kryterium cena: 100,00.

Ponadto informujemy, iż z postępowania została odrzucona oferta firmy:

Ever Cleaning Sp. z o.o, ul. Arkuszowa 39,01-934 Warszawa.

Podstawa prawna: art. 226 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferta niezgodna z warunkami zamówienia.


Uzasadnienie:
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ określił jednoznacznie okres realizacji usługi na 548 dni od dnia podpisania umowy (tj. 18 miesięcy), wskazując jednocześnie, iż
w formularzu oferty należy wpisać: „cena za miesiąc kompleksowego sprzątania obiektów i utrzymania czystości:” W związku z wpisaniem przez firmę Ever Cleaning kwoty gross za całość realizacji umowy, a nie za miesiąc sprzątania obiektów, Zamawiający przyjął, że podana kwota gross dotyczy 18 miesięcy zgodnie z SWZ. Zamawiający podzielił cenę oferty przez 18 miesięcy i otrzymał miesięczną cenę za wykonanie usług w wysokości 37.323,18 zł. brutto. Przedstawione wyżej wyliczenie zostało przez firmę Ever Cleaning zakwestionowane w pisemnych wyjaśnieniach złożonych w dniu 16.03.2021r. z których to wynika, iż de facto zaproponowana cena miesięczna gross to: 55.984,76 zł. Wyjaśnienia te nie mogą zostać uwzględnione gdyż rodziłoby to podejrzenia dotyczące niedopuszczalnych negocjacji ceny oferty. Na tej podstawie Zmawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty firmy.
Informujemy, iż przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo zamówień publicznych

Z poważaniem

WybóR Wykonawcy.pdf

2021-03-31 15:23 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert dodatkowych:
Tychy, dnia 31.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych :
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 1.089.055,53 zł.
1. Agro – Service Piotr Kulak, 40-833 Katowice, ul. Obroki 130. Cen oferty brutto: 66.567,60 zł. – bez zmiany.
2. Arma – Service Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, 00-175 Warszawa, Cen oferty gross za miesiąc: 68.759,34 zł. – bez zmiany.
3. Zakład Usług Komunalno – Budowalnych „ZUKOMB” Zbigniew Słysz,
ul. Brzeźińska 50, 41-404 Mysłowice. Cen oferty gross za miesiąc: 58.425,00 zł. Cena oferty dodatkowej: 51.500,00 zł.
4. „Sprint Golemo” Sp. z o.o., ul. Serdeczna 6, 43-100 Tychy.
Cena oferty brutto: 64.206,00 zł. – bez zmiany.
5. Ever Cleaning Sp. z o.o, ul. Arkuszowa 39,01-934 Warszawa.
Cena oferty brutto: 671.817,15 zł. – po poprawce pisarskiej kwota brutto: 37 323,18 – odrzucona.
6. Firma Usługowa „Aga” Agnieszka Kasińska, 43-170 Łaziska Górne,
ul. Energetyków 5, kwota oferty brutto: 52.900,00 zł. Cena oferty dodatkowej: 52.000,00 zł.
7. PPHU Perfekt Benek Benek Grzegorz, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3
kwota oferty brutto: 59.230,00 zł. Cena oferty dodatkowej.

Infromacja z otwarci [...].pdf

2021-03-12 15:12 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:
Data otwarcia ofert: 12.03.2021 r. godzina 12:00
1. Agro – Service Piotr Kulak, 40-833 Katowice, ul. Obroki 130. Cen oferty brutto: 66.567,60 zł.
2. Arma – Service Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, 00-175 Warszawa, Cen oferty gross za miesiąc: 68.759,34 zł.
3. Zakład Usług Komunalno – Budowalnych „ZUKOMB” Zbigniew Słysz,
ul. Brzeźińska 50, 41-404 Mysłowice. Cen oferty gross za miesiąc: 58.425,00 zł.
4. „Sprint Golemo” Sp. z o.o., ul. Serdeczna 6, 43-100 Tychy.
Cena oferty brutto: 64.206,00 zł.
5. Ever Cleaning Sp. z o.o, ul. Arkuszowa 39,01-934 Warszawa.
Cena oferty brutto: 671.817,15 zł. – po poprawce pisarskiej kwota brutto: 37 323,18
6. Firma Usługowa „Aga” Agnieszka Kasińska, 43-170 Łaziska Górne,
ul. Energetyków 5, kwota oferty brutto: 52.900,00 zł.
7. PPHU Perfekt Benek Benek Grzegorz, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3
kwota oferty brutto: 59.230,00 zł.


Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-12 10:00 Buyer message kwota: 1.089.055,53 zł.
2021-03-12 08:33 Szymon Łakota Szanowni Państwo
Zmieniamy termin otwarcia ofert na 12.03.2021 r. na godzinę 12:00.
Terminy składania ofert oraz termin związania ofertą pozostają bez zmiany.
2021-03-09 13:36 Szymon Łakota Szanowni Państwo

W załączeniu wyjaśnienia i zmiany - 09.03.2021 r

Na podstawie art. 286 ustawy Prawo Zamówień publicznych, wyjaśniamy i zmieniamy zapisy SWZ oraz ogłoszeniu:


1. Czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt szafki dla pracowników Wykonawcy w strefie czystej i brudnej?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt szafki dla pracowników.

2. Prosimy o potwierdzenie, że usługa jest realizowana tylko w dni robocze zgodnie z 2.3. SWZ?
Odpowiedź:
W przypadku ewentualnego wystąpienia konieczności świadczenia usługi w sobotę, Zamawiający zmienia zapis w zakresie art. 214 ust 7:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówień powtarzających się nie przekroczy 2 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegało na ewentualnym interwencyjnym sprzątaniu pomieszczeń opisanych w SWZ.
Zamawiający zmienia w tym zakresie zapisy SWZ oraz ogłoszenia.

3. Prosimy o potwierdzenie, że grabienie liści dotyczy jedynie powierzchni zewnętrznej wskazanej w swz tj. łącznej powierzchni 360 m2.

Odpowiedź:
Tak potwierdzamy, że grabienie liści dotyczy jedynie powierzchni zewnętrznej wskazanej w SWZ tj. łącznej powierzchni 360 m2.

4. Prosimy o potwierdzenie, że usługa odśnieżania i odladzania objęta jest jedynie powierzchnia zewnętrzna wskazana w swz tj. łączna powierzchni 360 m2.
Odpowiedź:
Tak potwierdzamy, że usługa odśnieżania i odladzania objęta jest jedynie powierzchnia zewnętrzna wskazana w swz tj. łączna powierzchni 360 m2.

5. Prosimy o podanie wysokości budynków celem prawidłowego wyliczenia usługi usuwania sopli.
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie wymagał usuwania sopli z dachów.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wskazana obsad osobowa w swz, jest wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w ramach zakresu rzeczowego w pkt. 2.2.
Odpowiedź:
Z wieloletnich doświadczeń Zamawiający potwierdza, iż opisana ilość osób w SWZ jest wystarczająca do prawidłowej realizacji usługi.

7. Prosimy o producenta i modelu odświeżaczy elektrycznych, które są na wyposażeniu obiektu Zamawiającego, a do których wkłady ma zapewnić Wykonawca.
Odpowiedź:
Odświeżaczy elektryczne zapewnia wykonawca Zamawiający nie narzuca producenta.

8. Prosimy o potwierdzenie, że środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający na własny koszt.
Odpowiedź:
Potwierdzamy, iż Zamawiający dla pracowników spółki zapewnia środki do dezynfekcji rąk na własny koszt.

9. Prosimy o wskazanie liczby pracowników przebywających stale na terenie zakładu celem prawidłowego skalkulowania miesięcznego zużycia materiałów higienicznych.
Odpowiedź:
Liczba pracowników na dzień dzisiejszy to 262 osoby.

10. Prosimy o wskazanie liczby pracowników firm zewnętrznych przebywających stale na terenie zakładu celem prawidłowego skalkulowania miesięcznego zużycia materiałów higienicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma stałych firm zewnętrznych przebywających na zakładzie .

11. Prosimy o określenie terminów i skali remontów planowanych przez Zamawiającego w okresie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował o planowanych pracach remontowych.

12. Prosimy o określenie terminów i skali modernizacji planowanych przez Zamawiającego w okresie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował o planowanych modernizacjach.

13. Prosimy o informację jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie środków ochrony osobistej zgodnych z BHP obowiązującym u Zamawiającego, które Wykonawca winie uwzględnić w cenie ofertowej.
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia kask oraz kamizelkę odblaskową dla osób sprzątających na terenie zakładu.

14. Prosimy o potwierdzenie, że środki ochrony związane z COVID Wykonawca winien zapewnić dla swojego personelu we własnym zakresie?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewnia dla swojego personelu środki ochrony związane z COVID

15. Proszę o potwierdzenie toku rozumowania Wykonawcy w zakresie prawidłowego przygotowania oferty i wyliczenia ceny ofertowej, iż każdy Wykonawca przygotowując wycenę powinien uwzględnić w składanej ofercie pełny zakres umowy, pomijając wyłączenia z tytułu pandemii? Innymi słowami, każdy Wykonawca wycenia wszystkie elementy zakresu usługi, tak, aby wykonał całość umowy bez wyłączeń?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszty świadczenia usługi.

16. Prosimy o potwierdzenie, że od dnia uruchomienia umowy, usługa będzie wykonywana w pełnym zakresie, a co za tym idzie, wykonawca otrzyma pełną wartość ryczałtu wskazanego w formularzu ofertowym w ujęciu miesięcznym?

Odpowiedź:
W przypadku zawarcia umowy np. w dniu 15.04.2021 r. Wykonawca otrzyma w danym miesiącu wynagrodzenie proporcjonalne do dni w jakich świadczył usługę.

17. Czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy na zastępstwo chorobowe świadczyli pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi na zastępstwo chorobowe na podstawie umowy cywilnoprawnej.
18. Czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy na zastępstwo urlopowe świadczyli pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi na zastępstwo urlopowe na podstawie umowy cywilnoprawnej.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca poza odpowiedziami na pyt. 17 i 18 winien zatrudniać personel na umowę o pracę tj. każda roboczogodzina winna być wypracowywana w ramach stosunku pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż każda roboczogodzina winna być wypracowana w ramach stosunku o pracę (umowa o pracę)

20. Prosimy o informację dotyczącą dozowników na ręczniki papierowe ze wskazaniem modelu
i producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dozowniki na papier Firmy PULIX.

21. Prosimy o informację dotyczącą dozowników na mydło w pianie ze wskazaniem modelu i producenta.

Odpowiedź:
Zamawiający posiada dozowniki Firmy Merida Stal.

22. Prosimy o informację dotyczącą dozowników na mydło w płynie ze wskazaniem modelu i producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dozowniki PULIX.

23. Czy Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących dozowników na materiały higieniczne: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wymiany dozowników.

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza pryzmowanie śniegu do 1,5 m wysokości pryzmy na terenie obiektu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza pryzmowania śniegu na terenie Zakładu.

25. Czy na terenie obiektów Zamawiającego znajdzie się pomieszczenie zamykane, wyposażone w kratkę ściekową, z dostępem do wody i prądu, w którym wykonawca będzie mógł po zakończonej pracy np. ładować urządzenia?

Odpowiedź:
Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie na parterze biurowca w którym będzie możliwość załadowania drobnych urządzeń sprzątających.


26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie zagospodarowuje odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi wraz z popłuczynami z mycia posadzek?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że we własnym zakresie zagospodarowuje odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi wraz z popłuczynami z mycia posadzek.

Zmiana ogłoszenia ar [...].pdf

2021-03-08 14:28 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Informacja o zmianie następujących terminów:
Termin składania ofert na dzień 12.03.2021 r. na godzinę 10:00
Termin otwarcia ofert na dzień 12.03.2021 r. na godzinę 10:10
Termin związania ofertą do dnia 10 kwietnia 2021 r.
(w załączeniu zmiana ogłoszenia).
W związku z pytaniami jakie wpłynęły do przedmiotowego postępowania przesuwamy terminy jw. jednocześnie informujemy, iż wyjaśnienia ukażą się w Platformie w dniu jutrzejszym tj. 09.03.2021 r.
z poważaniem

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-05 15:40 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Zmiana warunków udziału w postępowaniu (omyłka pisarska) - sprzęt.

W związku z prośbą Wykonawcy:
"...zwracam się z prośbą o skorygowanie parametrów wymiarowych urządzenia B. Zamawiający dokonał zmiany wymiarów maszyny B na następujące od 1750 do 1 850 mm x od 1050 do 1020mm x od 1300mm do 1450 mm. Zamawiający przychylił się do wszystkich propozycji Wykonawcy za wyjątkiem wymiaru 1090 mm, Wykonawca zaproponował urządzenie o wymiarach 1780mm x 1090 mm x 1400mm. Wprowadzony wymiar przez Zamawiającego jest malejący od 1050 do 1020 mm, co w ocenie Wykonawcy jest omyłką pisarską, nie mniej jednak wymaga korekty. Prosimy o skorygowanie zapisu i dopuszczenie urządzenia B o wymiarach zaproponowanych przez Wykonawcę w wcześniejszym wniosku tj. 1780mm x 1090 mm x 1400mm."
Zmieniamy zapis w zakresie wymogu co do maszyny B na następujący:
B. Urządzenie szorujące z fotelem dla operatora:
 Zbiornik na wodę czystą i brudną do 252 l każdy (zmienna pojemność)
 Urządzenie trzyszczotkowe 3 bądź 4 do 370 mm
 Szerokość listwy ssawnej od 1200 mm do 1350 mm
 Prędkość jazdy 0-8 km/h
 Maksymalna wydajność (przy max prędkości) 6000m2/h do 7900m2/h
 Całkowity czas pracy urządzenia z jednego cyklu ładowania baterii od 4 do 6 h.
 Wymiary od 1750 do 1 850 mm x od 1050 do 1200mm x od 1300mm do 1450 mm

Zmiana ogłoszenia nr [...].pdf

2021-03-05 14:47 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu aktualizacja klauzuli RODO.

Nowa klauzula _2021 [...].docx

2021-03-05 14:39 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Informacja o zmianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymogu dotyczącego sprzętu.
(w załączeniu)

Ogłoszenie o zamieni [...].pdf

Zmiana warunków udzi [...].pdf

2021-03-04 14:38 Szymon Łakota Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienia do postępowania z dnia 04.03.2021 r.:

Wyjaśnienia z dnia 0 [...].docx

Wyjaśnienia z dnia 0 [...].pdf

2021-03-04 10:25 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu edytowalne załączniki.
Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu.

załącznik nr 1 - For [...].docx

załącznik nr 2 ośw w [...].docx

Zalacznik-nr-3-do-SW [...].doc

Wykaz dostaw- załącz [...].doc

Wykaz sprzętu - załą [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1343