Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.I.5.2021 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2503W Piątkowizna – gr. województwa (Ksebki) od km 0+000 do km 1+227 z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki – gr. województwa

Deadlines:
Published : 25-02-2021 09:03:00
Placing offers : 12-03-2021 10:00:00
Offers opening : 12-03-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.57 2021-02-25 09:03:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy bez negocjacji poniżej progów1.pdf pdf 1722.63 2021-02-25 09:03:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 34.46 2021-02-25 09:03:00 Proceeding
Projekt budowlany.rar rar 27349.12 2021-02-25 09:03:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 307.12 2021-03-12 12:09:47 Public message
Wybór oferty platforma.pdf pdf 369.24 2021-03-17 12:15:28 Public message
Platforma.pdf pdf 237.64 2021-03-26 07:10:56 Public message

Announcements

2021-03-26 07:10 Krzysztof Tomczak Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej informacji z dnia 17.03.2021 r.

Platforma.pdf

2021-03-17 12:15 Krzysztof Tomczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.03.2021 r.

Wybór oferty platfor [...].pdf

2021-03-12 12:09 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.03.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-12 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 1847 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1454