Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.I.4.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2541W Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+730 do km 4+693

Deadlines:
Published : 19-02-2021 12:51:00
Placing offers : 08-03-2021 10:00:00
Offers opening : 08-03-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.09 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy bez negocjacji poniżej progów1.pdf pdf 1727.01 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 33.92 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Projekt budowalny.rar rar 95033.99 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Wybór oferty-Platforma.pdf pdf 462.44 2021-03-23 08:50:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf pdf 34.28 2021-02-23 07:23:43 Public message
Modyfikacja SWZ Nr 2541W.pdf pdf 209.32 2021-02-23 08:26:08 Public message
Druk oferty z dnia 23.02.2021 r. .docx docx 22.08 2021-02-23 13:04:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 344.81 2021-03-08 13:13:03 Public message

Announcements

2021-03-23 08:50 Krzysztof Tomczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2021 r.

Wybór oferty-Platfor [...].pdf

2021-03-08 13:13 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.03.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-08 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 482 000,00 zł brutto
2021-02-23 13:04 Krzysztof Tomczak Druk oferty po modyfikacji z dnia 23.02.2021 r.

Druk oferty z dnia 2 [...].docx

2021-02-23 08:26 Krzysztof Tomczak Modyfikacja SWZ z 23.02.2021 r.

Modyfikacja SWZ Nr 2 [...].pdf

2021-02-23 07:23 Krzysztof Tomczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.02.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1767