Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.261.3.2021 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II

Deadlines:
Published : 17-02-2021 12:54:00
Placing offers : 25-03-2021 11:00:00
Offers opening : 25-03-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 931.6 2021-02-17 12:54:00 Proceeding
SIWZ_Modernizacja_SUW etap II.pdf pdf 24446.75 2021-02-17 12:54:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 132631.3 2021-02-17 12:54:00 Proceeding
Odpowiedzi wraz z zapytaniami 1.pdf pdf 332.46 2021-03-16 12:36:58 Public message
Odpowiedzi wraz z zapytaniami 2.pdf pdf 500.83 2021-03-18 12:35:26 Public message
Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 326.2 2021-03-22 10:46:47 Public message
Informacja o unieważnieniu części 2 posępowania.pdf pdf 82.59 2021-03-26 10:32:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 360.38 2021-03-25 14:05:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty części 1.pdf pdf 381.18 2021-04-13 13:35:47 Public message
Uzupełnienie treści SIWZ_26022021.pdf pdf 285.62 2021-02-26 08:57:42 Public message
Załącznik nr 1 do uzupełnienia treści SIWZ.zip zip 4453.4 2021-02-26 08:57:42 Public message
Zmiana treści SIWZ 08032021.pdf pdf 147.74 2021-03-08 11:54:26 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ_Projekt wykonawczy drogi_Zadanie 14_po zmianie 08032021.zip zip 3053.81 2021-03-08 11:54:26 Public message
Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ_Przedmiar drogowy_Zadanie 14.pdf pdf 192.3 2021-03-08 11:54:26 Public message

Announcements

2021-04-13 13:35 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-26 10:32 Monika Stec Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-03-25 14:05 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-22 10:46 Monika Stec Informacja dotycząca otwarcia ofert.
Link do transmisji: https://youtu.be/21jesxhv7Vs

Informacja o otwarci [...].pdf

2021-03-18 12:35 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2.

Odpowiedzi wraz z za [...].pdf

2021-03-16 12:36 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.

Odpowiedzi wraz z za [...].pdf

2021-03-08 11:54 Monika Stec Zmiana treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ 0 [...].pdf

Załącznik nr 1 do zm [...].zip

Załącznik nr 2 do zm [...].pdf

2021-02-26 08:57 Monika Stec Uzupełnienie treści SIWZ.

Uzupełnienie treści [...].pdf

Załącznik nr 1 do uz [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1271