Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00006615/01 Przebudowa ul. Na Grobli w Karczowie (dz. nr 370, 349 obręb Karczów) Numer sprawy: IR.271.3.2021

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 10-02-2021 19:42:00
Placing offers : 25-02-2021 15:00:00
Offers opening : 25-02-2021 16:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0-SWZ IR.271.3.2021.pdf pdf 1495.14 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
1-formularz ofertowy.doc doc 74.5 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
2-oświadczenie wstępne wykonawcy.doc doc 86.5 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
3-wykaz robót budowlanych.doc doc 79.5 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
4-wykaz osób.doc doc 78.5 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
5-oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym.doc doc 41.5 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
6-oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 44.5 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
7-projektowane postanowienia umowy.doc.pdf pdf 289.31 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
08d8cde7-96ee-2846-7d6b-fd0001b12ec9-ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.92 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 118.49 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 1 STRONA TYTUŁOWA.pdf pdf 54.51 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 2 SPIS TREŚCI 1.pdf pdf 30.81 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 3 badania geolog. Karczów.pdf pdf 1321.03 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 4 opis robót 1.pdf pdf 294.21 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 5 ZT.pdf pdf 912.37 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 6 D-1.pdf pdf 111.99 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 7 D-2.pdf pdf 110.31 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 8 D-3.pdf pdf 111.74 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 9 ÓŚWIADCZENIE PROJK..pdf pdf 100.62 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 10 uprawnienia budowlane.pdf pdf 378.03 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
STR 11 Zaświadczenie 2021.pdf pdf 52.47 2021-02-10 19:42:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 247.6 2021-03-19 12:19:01 Public message
08d8cdf9-8682-b61e-7d6b-fd0001b12f97-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 31.67 2021-02-10 20:29:58 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 36.72 2021-02-18 14:34:50 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 536.71 2021-02-26 12:23:59 Public message

Announcements

2021-03-19 12:19 Ewa Jonienc W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-26 12:23 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-25 15:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 295 000 zł
2021-02-18 14:34 Ewa Jonienc W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień - odpowiedzi w załączeniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-02-10 20:29 Ewa Jonienc W związku z zaistniałą omyłką pisarską, dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
Zmiana dotyczy terminu związania ofertą, który upływa 26.03.2021 r.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

08d8cdf9-8682-b61e-7 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1259