Proceeding: DT.252.I.2.2021 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Deadlines:
Posted : 09-02-2021 12:41:00
Placing offers: 17-02-2021 10:00:00
Opening offers : 17-02-2021 10:10:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.3 2021-02-09 12:41:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy z opcją negocjacji poniżej progów1.pdf pdf 870.09 2021-02-09 12:41:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 31.05 2021-02-09 12:41:00 Proceeding
Przedmiar robót.rar rar 48.07 2021-02-09 12:41:00 Proceeding
Plan Operacyjny zimowego utrzymanie dróg.rar rar 1084.5 2021-02-09 12:41:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ z 15.02.2021 r..pdf pdf 198.3 2021-02-15 13:48:30 Public message
Druk Oferty z dnia 15.02.2021 r..docx docx 22.3 2021-02-15 13:48:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 265.17 2021-02-17 13:08:06 Public message
Wybór oferty - platforma.pdf pdf 445.78 2021-02-18 09:15:19 Public message

Announcements

2021-02-18 09:15 Krzysztof Tomczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.02.2021 r.

Wybór oferty - platf [...].pdf

2021-02-17 13:08 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-17 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 501 940,80 zł brutto
2021-02-15 13:48 Krzysztof Tomczak Modyfikacja SWZ z dnia 15.02.2021 r.

Modyfikacja SWZ z 15 [...].pdf

Druk Oferty z dnia 1 [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 277