Proceeding: K-ZP.381.02.2021.KO Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 03-02-2021 09:09:00
Placing offers : 12-02-2021 11:30:00
Offers opening : 12-02-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 80.25 2021-02-03 09:09:00 Proceeding
SWZ K-ZP.381.02.1021.KO.pdf pdf 980.7 2021-02-03 09:09:00 Proceeding
Formularz oferta - załącznik nr 1.doc doc 2216.5 2021-02-03 09:09:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125u1 wariant 1.doc doc 2005 2021-02-03 09:09:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125u1 wariant 2.doc doc 3965.5 2021-02-03 09:09:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 3966 2021-02-03 09:09:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 3967.5 2021-02-03 09:09:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 36.68 2021-02-09 13:48:14 Proceeding
informacja z otwarcia ofert K-ZP.381.02.2021.KO.pdf pdf 254.95 2021-02-15 09:15:36 Public message
odpowiedź na pytania do swz wraz ze zmianami K-ZP.381.02.2021.KO z dnia 09.02.2021r_.pdf pdf 833.49 2021-02-09 13:47:32 Public message
Oferta - zał. 1 zmodyfikowana z dnia 09.02.2021r..doc doc 2219.5 2021-02-09 13:47:32 Public message
wzór umowy - zmieniony 09.02.2021r.doc doc 63 2021-02-09 13:47:32 Public message
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - K-ZP.381.02.2021.KO.pdf pdf 258.1 2021-02-18 09:12:49 Public message

Announcements

2021-02-18 09:12 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informację o wyborze [...].pdf

2021-02-15 15:00 Krystyna Obecna The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-15 14:56 Krystyna Obecna na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy Pzp udostępnia ofertę
2021-02-15 09:15 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-12 11:40 Krystyna Obecna Zapraszam na otwarcie ofert na platformie Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72022007641?pwd=VWw5dzM3ZmhjaGppRU9TU1pjS1lVUT09

Meeting ID: 720 2200 7641
Passcode: 5me8Ww

2021-02-12 08:30 Krystyna Obecna na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 389 473,90 zł brutto
2021-02-09 13:47 Krystyna Obecna odpowiedź na pytania do swz wraz ze zmianą i przedłużeniem terminu składania ofert

odpowiedź na pytania [...].pdf

Oferta - zał. 1 zmod [...].doc

wzór umowy - zmienio [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 440