Proceeding: ZP/1/R/21 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.

Dział Zamówień Publicznych
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 01-02-2021 15:13:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS021-051060-pl-ts.pdf pdf 175.22 2021-02-01 15:13:00 Proceeding
11_zal_nr_11_do_swz_dokumentacja_projektowa_male_banino.zip zip 125430.73 2021-02-01 15:13:00 Proceeding
12_zal_nr_12_do_swz_wizualizacja_wlazu.jpg jpg 118.46 2021-02-01 15:13:00 Proceeding
zp_1_r_21_swz_wraz_z_zalacznikami_1_10.zip zip 2201.47 2021-02-01 15:13:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 131.62 2021-03-25 16:25:12 Public message
01_zal_nr_1_do_siwz_formularz_oferty_poprawiony.docx docx 116.64 2021-02-11 11:41:02 Public message
04_zal_nr_4_do_swz_wór zobowiązania_poprawiony.docx docx 202.41 2021-02-11 11:41:02 Public message
07_zal_nr_7_do_swz_wzor_umowy_poprawiony.docx docx 166.64 2021-02-11 11:41:02 Public message
w_1_m_1.pdf pdf 163.29 2021-02-11 11:41:02 Public message
w_2_m_2.pdf pdf 125.05 2021-02-16 17:01:03 Public message
Zał 1 - do w_2_m_2 Szkic orientacyjny z otworami geotechnicznymi.pdf pdf 206.3 2021-02-16 17:01:03 Public message
Pomosty TWS.pdf pdf 1980.2 2021-02-23 14:52:35 Public message
w_3_m_2 z dnia 23.02.2021.pdf pdf 138.85 2021-02-23 14:52:35 Public message
zal_nr_3_do_swz_JEDZ_zmodyfikowany.zip zip 86.23 2021-02-23 14:52:35 Public message
w_4 z dnia 25.02.2021.pdf pdf 123.91 2021-02-25 20:18:46 Public message
Protokół otwarcia ofert.pdf pdf 173.12 2021-03-04 11:00:33 Public message

Announcements

2021-03-25 16:25 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-04 11:00 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza protokół otwarcia ofert z dnia 04.03.2021r.

Protokół otwarcia of [...].pdf

2021-03-04 10:24 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 5 535 000,00 PLN brutto.
2021-02-25 20:18 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia nr 4 do treści SWZ z dnia 25.02.2021 r.

w_4 z dnia 25.02.202 [...].pdf

2021-02-23 14:52 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia nr 3 i modyfikacja nr 2 do treści SWZ z dnia 23.02.2021 r.

Pomosty TWS.pdf

w_3_m_2 z dnia 23.02 [...].pdf

zal_nr_3_do_swz_JEDZ [...].zip

2021-02-16 17:01 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ z dnia 16.02.2021 r.

w_2_m_2.pdf

Zał 1 - do w_2_m_2 S [...].pdf

2021-02-11 11:41 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do treści SWZ z dnia 11.02.2021 r.

01_zal_nr_1_do_siwz_ [...].docx

04_zal_nr_4_do_swz_w [...].docx

07_zal_nr_7_do_swz_w [...].docx

w_1_m_1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1281