Proceeding: ZP.264.04.2021 Świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Deadlines:
Published : 19-01-2021 09:25:00
Placing offers : 27-01-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 24 267 84 53

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Oferta dla Części II.doc doc 46.5 2021-01-19 09:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.doc doc 35.5 2021-01-19 09:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 37 2021-01-19 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oferta dla Części I.doc doc 47 2021-01-19 09:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 60 2021-01-19 09:25:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe Radca Prawny 2021.doc doc 76.5 2021-01-19 09:25:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 257.54 2021-01-29 13:41:34 Public message

Announcements

2021-01-29 13:41 Daniel Igielski O G Ł O S Z E N I E


Płock, dnia 29.01.2021 r.


Znak sprawy: ZP. 264.04.2021

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:
 dla Części I została wybrana oferta Kancelarii Radców Prawnych „KONTRAKT” s.c. ul. Małachowskiego 6 lok. 12, 09-400 Płock, która otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 70,00 punktów i w kryterium doświadczenie 30,00 punktów;
 dla Części II została wybrana oferta Radcy Prawnego Grzegorz Przybylski, z siedzibą w Płocku przy ul. Grodzkiej 15 lok. 10, która otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 70,00 punktów i w kryterium doświadczenie 30,00 punktów.


Lek. Paweł Wyrębkowski
Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Ogłoszenie.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I Obsługa prawna zgodnie z Załącznikiem Nr 1 1 service - (0)
2 Część II Obsługa prawna zgodnie z Załącznikiem Nr 2 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Miejsce ralizacji - Siedziba MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku w terminach określonych odpowiednio w załączniku Nr 1 i Nr 2. (0)
3 Termin realizacji - 12 miesięcy (0)
4 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30% Wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie to 5 lat praktyki zawodowej w obsłudze prawnej w jednostkach podmiotu leczniczego. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą minimalnego doświadczenia (5 lat) zostaną odrzucone. Za każdy wskazany rok dłuższej praktyki (ponad 5 lat) Wykonawca otrzyma 2 punkty. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów przy wykazaniu 20 i więcej lat praktyki w obsłudze prawnej w jednostkach podmiotu leczniczego. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 345