Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 12 III/ 2020

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 29-12-2020 14:23:00
Placing offers : 04-02-2021 12:00:00
Offers opening : 04-02-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 258.83 2020-12-29 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 387.99 2020-12-29 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy przetargowej.pdf pdf 49.95 2020-12-29 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy Awizacja.pdf pdf 82.99 2020-12-29 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.pdf pdf 145.2 2020-12-29 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.pdf pdf 142.52 2020-12-29 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - RODO.pdf pdf 75.48 2020-12-29 14:23:00 Proceeding
SIWZ Z NUMEREM.pdf pdf 570.67 2020-12-31 09:19:26 Proceeding
Rozstrzygnięcie 191212 - Platforma.pdf pdf 169.88 2021-03-22 14:46:44 Public message
Unieważnienie zadania 1- Platforma.pdf pdf 35.02 2021-04-07 14:26:32 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu z numerem.pdf pdf 278.77 2020-12-31 09:11:15 Public message
odpowiedzi -platforma.pdf pdf 75.75 2021-01-13 14:49:01 Public message
Odpowiedź platforma 15.01.2021.pdf pdf 27.83 2021-01-15 10:42:03 Public message
Odpowiedzi 25.01.2021.pdf pdf 75.96 2021-01-25 15:02:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 191.27 2021-02-05 09:15:04 Public message

Announcements

2021-04-07 14:26 Małgorzata Podsiadła Unieważnienie zadania nr 1

Unieważnienie zadani [...].pdf

2021-03-22 14:46 Małgorzata Podsiadła Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania – zadania od 2 do 15.

Rozstrzygnięcie 1912 [...].pdf

2021-02-05 09:15 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-25 15:02 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi 25.01.2021.

Odpowiedzi 25.01.202 [...].pdf

2021-01-15 10:42 Barbara Dąbrówka Odpowiedź 15.01.2021

Odpowiedź platforma [...].pdf

2021-01-13 14:49 Gabriela Watała Odpowiedzi na zapytania

odpowiedzi -platform [...].pdf

2020-12-31 09:11 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o zamówieniu z numerem

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1876