Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.17.2020 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* oraz zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 08, wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania

Deadlines:
Published : 28-12-2020 15:19:00
Placing offers : 28-01-2021 12:00:00
Offers opening : 28-01-2021 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IDW-I_część_SIWZ.docx docx 190.64 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 236.92 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
SOPZ-II_część_SIWZ.docx docx 393.91 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_1.docx docx 55.02 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_2.docx docx 37.28 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_3.docx docx 55.63 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_4.docx docx 57.81 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_5.docx docx 57.55 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
WZÓR_UMOWY-III_część_SIWZ_Zad_6.docx docx 59.43 2020-12-28 15:19:00 Proceeding
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 227.07 2021-04-06 10:00:11 Public message
Informacja_z_otwarcia.pdf pdf 503.9 2021-01-28 15:30:44 Public message
Informacja_o_wyborze_Zad_2_RECYL.pdf pdf 454.1 2021-02-18 14:03:36 Public message
Informacja o unieważnieniu zad 4.pdf pdf 435.25 2021-02-26 15:59:23 Public message
Informacja o wyborze Zad 6.pdf pdf 446.88 2021-02-26 16:02:34 Public message
Informacja o wyborze Zad 3.pdf pdf 452.65 2021-02-26 17:45:52 Public message
Informacja_o_wyborze_Zad_1.pdf pdf 451.94 2021-03-05 15:26:17 Public message
Informacja o wyborze Zad 5.pdf pdf 453.28 2021-03-11 15:31:39 Public message

Announcements

2021-04-06 10:00 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2021-03-11 15:31 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 5.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-05 15:26 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 1.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-02-26 17:45 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 3.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-26 16:02 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 6.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-26 15:59 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach Zadania nr 4.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-02-18 14:03 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Zadania nr 2.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-01-28 15:30 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1177