Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2020/S 251-628399 39_ZP_2020_Sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów)

Deadlines:
Published : 24-12-2020 09:27:00
Placing offers : 26-01-2021 08:00:00
Offers opening : 26-01-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
39_ZP_2020_Ogłoszenie_o_zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 2021.65 2020-12-24 09:27:00 Proceeding
39_ZP_2020_SIWZ.doc doc 280 2020-12-24 09:27:00 Proceeding
39_ZP_2020_Zalacznik_nr_1, 3, 5, 6.doc doc 184.5 2020-12-24 09:27:00 Proceeding
39_ZP_2020_Załącznik_nr_ 4_JEDZ.doc doc 213.5 2020-12-24 09:27:00 Proceeding
39_ZP_2020_Załącznik_nr_2_Formularze_cenowe.xls xls 921.5 2020-12-24 09:27:00 Proceeding
39_ZP_2020_Załącznik_nr_8_UMOWY.doc doc 153 2020-12-24 09:27:00 Proceeding
wybor_ofert_1.pdf pdf 1255.98 2021-03-19 16:14:46 Public message
wybor_ofert_2 .pdf pdf 336.3 2021-03-22 10:28:23 Public message
wybor_ofert_3.pdf pdf 264.56 2021-04-09 10:16:13 Public message
39_ZP_2020_ogloszenie_o_udzieleniu.pdf pdf 2726.41 2021-05-21 09:48:59 Public message
39_ZP_2020_Zalacznik_nr_1, 3, 5, 6 _ZMIANA_1.doc doc 236 2021-01-08 11:29:48 Public message
39_ZP_2020_ZMIANA_1.pdf pdf 145.7 2021-01-08 11:29:48 Public message
39_ZP_2020_Załącznik_nr_2_Formularze_cenowe _ZMIANA_ZAPYTANIE_1.xls xls 922 2021-01-18 11:54:47 Public message
39_ZP_2020_Załącznik_nr_8_UMOWY_ZMIANA_ZAPYTANIE_1.doc doc 155 2021-01-18 11:54:47 Public message
39_ZP_2020_zapytanie 1 i odp.pdf pdf 941.18 2021-01-18 11:54:47 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert wraz z kwotami przeznaczonymi na sfinansowanie.pdf pdf 1378.61 2021-01-26 14:36:20 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert_po poprawie omylek rachunkowych i pisarskich.pdf pdf 1249.47 2021-02-17 11:53:34 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert_po poprawie omylek rachunkowych i pisarskich - ZMIANA_1.pdf pdf 1263.1 2021-03-08 11:07:16 Public message

Announcements

2021-05-21 09:48 Zamówienia Publiczne OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

39_ZP_2020_ogloszeni [...].pdf

2021-04-09 10:16 Katarzyna Jagiełło Zamawiający w dniu 09.04.2021 publikuje wybór ofert nr 3

wybor_ofert_3.pdf

2021-03-22 10:28 Katarzyna Jagiełło Zamawiający w dniu 22.03.2021 publikuje wybór ofert nr 2

wybor_ofert_2 .pdf

2021-03-19 16:14 Katarzyna Jagiełło Zamawiający w dniu 19.03.2021 publikuje wybór ofert nr 1

wybor_ofert_1.pdf

2021-03-08 11:07 Katarzyna Jagiełło Zamawiający w dniu 08.03.2021 publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert skorygowane po omyłkach rachunkowych i pisarskich _ZMIANA_1.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-02-17 11:53 Katarzyna Jagiełło Zamawiający w dniu 17.02.2021 publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert skorygowane po omyłkach rachunkowych i pisarskich.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-01-26 14:36 Katarzyna Jagiełło Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert wraz z kwotami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-01-18 11:54 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców

39_ZP_2020_Załącznik [...].xls

39_ZP_2020_Załącznik [...].doc

39_ZP_2020_zapytanie [...].pdf

2021-01-08 11:29 Zamówienia Publiczne Zamawiający w dniu 08.01.2021 dokonuje uszczegółowienia w załącznikach nr 1, 5 i 6 do SIWZ

39_ZP_2020_Zalacznik [...].doc

39_ZP_2020_ZMIANA_1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2855