Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP/01/2020 Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach – etap 1.2 i etap 1.7

Deadlines:
Published : 21-12-2020 11:49:00
Placing offers : 28-01-2021 11:00:00
Offers opening : 28-01-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Cz I SIWZ - IDW.pdf pdf 754.45 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Cz II SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 823.19 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Cz III SIWZ - OPZ.pdf pdf 915.82 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 132.68 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 1 do OPZ Wykaz dokumentacji.pdf pdf 188.46 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 2 do OPZ Dokumentacja techniczna.zip zip 34340.18 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 3 do IDW Wykaz robót i dostaw.docx docx 26.89 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 4 do IDW Wykaz osób.docx docx 26.72 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 5 do IDW Grupa kapitałowa.docx docx 25.95 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 6 do IDW Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 26.05 2020-12-21 11:49:00 Proceeding
Zał. nr 1 do IDW Formularz ofertowy.docx docx 31.91 2020-12-21 11:49:00 Criterion
Zał. nr 2 do IDW JEDZ.zip zip 96.86 2020-12-21 11:49:00 Criterion
sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 73.84 2020-12-24 09:56:00 Public message
SCAN0003.PDF PDF 2214.44 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0004.PDF PDF 507.75 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0005.PDF PDF 2113.15 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0006.PDF PDF 2576.75 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0007.PDF PDF 1851.45 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0008.PDF PDF 2962.01 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0009.PDF PDF 2700.18 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0002.PDF PDF 2593.15 2021-01-12 13:39:27 Public message
PWiK Nysa Sp. z o.o. odp na pytania.pdf pdf 169.73 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0001.PDF PDF 2392.47 2021-01-12 13:39:27 Public message
SCAN0011.PDF PDF 2245.64 2021-01-12 13:41:11 Public message
SCAN0010.PDF PDF 1845.28 2021-01-12 13:41:11 Public message
PWiK Nysa Sp. z o.o. odp na pytania cz. 2.pdf pdf 88.7 2021-01-13 14:45:31 Public message
SCAN0014.PDF PDF 925.01 2021-01-13 14:45:31 Public message
SCAN0013.PDF PDF 3655.84 2021-01-13 14:45:31 Public message
PWiK Nysa Sp. z o.o. zmiana terminu.pdf pdf 97.56 2021-01-14 12:52:00 Public message
SCAN0001.PDF PDF 558.82 2021-01-15 15:47:09 Public message
PWiK Nysa Sp. z o.o. odp. na pytania cz. 3.pdf pdf 147.69 2021-01-15 15:47:09 Public message
Ogłoszenie zmian 19.01.2021.pdf pdf 65.92 2021-01-19 13:58:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 59.53 2021-01-28 12:10:53 Public message
Wybór oferenta PZP_01_2020.pdf pdf 75.59 2021-03-03 12:35:57 Public message

Announcements

2021-03-03 12:35 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferenta.

Wybór oferenta PZP_0 [...].pdf

2021-01-28 12:10 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-19 13:58 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zamieszcza ogłoszenie zmian zgodnie z załączonym plikiem.

Ogłoszenie zmian 19. [...].pdf

2021-01-15 15:47 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ - cz. 3

SCAN0001.PDF

PWiK Nysa Sp. z o.o. [...].pdf

2021-01-14 12:52 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert zgodnie z załączonym pismem.

PWiK Nysa Sp. z o.o. [...].pdf

2021-01-13 14:45 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ - cz. 2

PWiK Nysa Sp. z o.o. [...].pdf

SCAN0014.PDF

SCAN0013.PDF

2021-01-12 13:41 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ - część II (pliki od nr 10 do nr 11).

SCAN0011.PDF

SCAN0010.PDF

2021-01-12 13:39 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ - część I (odpowiedzi na pytania + pliki od nr 1 do nr 9).

SCAN0003.PDF

SCAN0004.PDF

SCAN0005.PDF

SCAN0006.PDF

SCAN0007.PDF

SCAN0008.PDF

SCAN0009.PDF

SCAN0002.PDF

PWiK Nysa Sp. z o.o. [...].pdf

SCAN0001.PDF

2020-12-24 09:55 Ewelina Gruszczyńska Zamawiający sprostował ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z załączonym plikiem.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 1 do IDW For [...].docx

Zał. nr 2 do IDW JED [...].zip

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2263