Proceeding: ZP/07/20 Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na potrzeby budowy nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Józefa Sułkowskiego 58 A w Bydgoszczy

Małgorzata Kryszak
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Toruń Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-12-2020 11:12:00
Placing offers : 21-01-2021 10:00:00
Offers opening : 21-01-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.07.20.pdf pdf 161.21 2020-12-21 11:12:00 Proceeding
SIWZ + załączniki.rar rar 344.05 2020-12-21 11:12:00 Proceeding
ZaŁącznik nr 7 Dokumentacja techniczna.rar rar 16748.82 2020-12-21 11:12:00 Proceeding
Dokumenty które otrzymał od Zamawiającego Wykonawca do przygotowania koncepcji.rar rar 2896.29 2020-12-21 11:12:00 Proceeding
Poprawiony ZaŁącznik nr 7 Dokumentacja techniczna.rar rar 16865.28 2020-12-21 12:07:01 Proceeding
Modyfikacja 1 .rar rar 833.74 2020-12-29 15:31:46 Public message
DOKUMENTACJA UDOSTĘPNIONA WYKONAWCY KONCEPCJI.rar rar 299303.05 2021-01-05 09:53:24 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 251.52 2021-01-14 14:30:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 201.66 2021-01-21 11:42:41 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty ZP.07.20.pdf pdf 475.97 2021-03-02 13:22:14 Public message

Announcements

2021-03-02 13:22 Małgorzata Kryszak Dzień dobry,
Informuję że Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.
W załączeniu informacja o wyborze.
Z poważaniem,
Małgorzata Kryszak

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-01-21 11:42 Małgorzata Kryszak Informacja z otwarcia ofert - 21.01.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-14 14:30 Marta Mularczyk W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-01-05 09:53 Małgorzata Kryszak Dokumenty które otrzymał od Zamawiającego Wykonawca do przygotowania koncepcji

DOKUMENTACJA UDOSTĘP [...].rar

2020-12-29 15:31 Małgorzata Kryszak Modyfikacja 1 - 29.12.2020 r.

Modyfikacja 1 .rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1206